Intrekking van de huurovereenkomst op de eerste deadline

De herroeping van het 4 + 4 huurcontract kan plaatsvinden om specifieke redenen die zijn aangegeven door de wet n. 431 van 1998 maar zonder het gebruik van sacramentele formules.

Intrekking van de huurovereenkomst op de eerste deadline

Affitto

de huur voor residentieel gebruik, in de hypothese van de keuze van de zogenaamde vier plus vier, kan worden ingetrokken alleen om zijn toevlucht te nemen tot welomschreven redenen.
Fundamenteel ten tijde van de discipline van deze contracten (zie wet n. 431/98), wilde de wetgever prioriteit geven aan de stabiliteit van de obligatie, met de duidelijke bedoeling om ook hier een rem op de woningnood te zetten.
echter, als de overeenkomst 4 + 4 wordt genoemd, er moet een reden zijn, anders zou een contracttype van de initiƫle duur van acht jaar zijn verstrekt.
Met andere woorden: aan het einde van de eerste verlenging de verhuurder kan zich terugtrekken uit het contract met een verhaal ontvangstbewijs die ten minste zes maanden voor de vervaldatum aan de huurder moet worden toegezonden.

Oorzaken van vervroegde uittreding

De redenen waarom de eigenaar annulering kan verzenden (zoals ze in het jargon zeggen) worden geĆÆdentificeerd doorart. 3, eerste lid, wet n. 431/98.
Het leest in dit artikel:
Bij het eerste verstrijken van de contracten bepaald overeenkomstig paragraaf 1 van artikel 2 en het eerste verstrijken van de contracten bepaald in lid 3 van hetzelfde artikel, kan de verhuurder zich beroepen op het recht om de verlenging van het contract te weigeren, met inachtneming van de kennisgeving aan de huurder ten minste zes maanden, om de volgende redenen:
a) wanneer de verhuurder voornemens is de woning toe te wijzen voor residentieel, commercieel, ambachtelijk of professioneel gebruik van zijn / haar echtgenoot, ouders, kinderen of familieleden binnen de tweede graad;
b) wanneer de verhuurder, rechtspersoon, vennootschap of openbaar lichaam of in ieder geval met publieke, sociale, mutualistische, coƶperatieve, welzijns-, culturele of religieuze doeleinden van plan is het onroerend goed toe te wijzen aan de uitoefening van activiteiten die gericht zijn op het nastreven van de bovengenoemde doeleinden en de andere geschikte verhuurder en waarvan de verhuurder volledig beschikbaar is;
c) wanneer de huurder de volledige beschikbaarheid heeft van gratis en geschikte accommodatie in dezelfde gemeente;

Affitto2

d) wanneer de woning is opgenomen in een zwaar beschadigd gebouw dat moet worden herbouwd of moet worden gewaarborgd, vormt de stabiliteit en duurzaamheid van de huurder een belemmering voor de voltooiing van onmisbaar werk;
e) wanneer het onroerend goed zich in een gebouw bevindt waarvan de volledige renovatie gepland is, of van plan is om de sloop of radicale transformatie uit te voeren om nieuwe gebouwen te bouwen, of, als een vastgoedsite op de bovenste verdieping, de eigenaar van plan is om te presteren superelevatie volgens de wet en om het uit te voeren is essentieel voor de technische uitzetting van het gebouw zelf;
f) wanneer, zonder dat er een wettige opvolging in het contract is, de huurder het gebouw niet continu bezet zonder geldige reden;
g) wanneer de verhuurder voornemens is het eigendom aan derden te verkopen en niet het eigendom is van andere eigendommen voor residentieel gebruik anders dan die gebruikt voor zijn eigen huis. In dit geval heeft de huurder recht op het recht van voorkoop, te worden uitgeoefend in overeenstemming met de procedures uiteengezet in de artikelen 38 en 39 van de wet van 27 juli 1978, n. 392.

Er is geen specifieke vorm vereist bij het communiceren van de oorzaak

In een recente arrestatie de Hof van Cassatiein wezen bleek het een vraag te beantwoorden die we als volgt samenvatten: de eigenaar, die gebruik wil maken van de vervroegde uittreding op grond van art. 3 wet n. 431 van 1998, moet aan een bepaald formulier voldoen bij het opstellen van de annuleringsbrief van de contractlocatie?
Het antwoord van de Hoge Raad is negatief (vgl. gezonden. n. 13199 van 26 juli 2012).
In wezen volgens de hermelijnen het is voldoende dat de beƫindigingsintentie duidelijk is, aangezien het gebruik van bepaalde formalismen niet noodzakelijk is.

Liggende kosten schat

Het belangrijkste is natuurlijk dat de reden achter de communicatie wees echt.
Altijd in gedachten van deart. 3 l. n. 431/98in feite indien de verhuurder de beschikbaarheid van de accommodatie heeft herwonnen na de onwettige uitoefening van het opzeggingsrecht ingevolge dit artikel, is de verhuurder verplicht om de huurder een schadevergoeding te betalen die niet minder dan zesendertig maanden van de laatste huur van gehuurde locatie.

Affitto3

Dit gevolg moet echter als door eenzelfde aanvrager gediskwalificeerd worden beschouwd, indien hij, vooruitlopend op de contractuele deadline, het eigendom aan de eigenaar heeft teruggegeven, waarbij hij afstand doet van de mogelijkheid van permanentie in het onroerend goed tot het verstrijken van het wettelijk kader (Trib.Monza 6 juni 2012).
In essentie gaat het over een vorm van stilzwijgende afstand doen tot vergoeding van schade die zo vooraf in het minimum is bepaald.Video: