Road condominium en toewijzing van uitgaven

Wanneer we het probleem van het delen van de condominiumkosten behandelen, moeten we altijd twee fundamentele elementen in gedachten houden: a) ten eerste, de overeenkomst

Road condominium en toewijzing van uitgaven

Bij het bespreken van het thema van verdeling van condominiumkosten we moeten altijd twee fundamentele elementen in gedachten houden:

Strada

a) eerst, deovereenkomst tussen de partijen (dat wil zeggen een pact ondertekend door alle flatgebouwen); b) in tweede instantie, de inhoud van de artikelen van de burgerlijke code gewijd aan de condominio.La wettelijke disciplinein wezen, zoals ze in deze gevallen zeggen, veronderstelt bijkomstig karakterDit wil zeggen dat het alleen wordt toegepast wanneer de partijen geen specifieke methode voor de toewijzing van de uitgaven hebben vastgesteld. Dit verduidelijkt, het is goed om aan te geven dat, met uitzondering van de uitzonderingen waarin de wet uitdrukkelijk voorziet (Artikelen. 1124 - 1126 c.c.), voor de verdeling van de kosten volgens de wet de toepassing van deart. 1123 c.c. welke luidt:De kosten die nodig zijn voor de instandhouding en het genot van de gemeenschappelijke delen van het gebouw, voor de levering van diensten in het algemeen belang en voor de innovaties waarover wordt beraadslaagd door de meerderheid worden gedragen door de appartementen in verhouding tot de waarde van het eigendom van elk, tenzij anders overeengekomen.In het geval van dingen die bedoeld zijn om flatgebouwen in een andere mate te bedienen, worden de kosten gespreid in verhouding tot het gebruik dat iedereen van hen kan maken.Als een gebouw meer trappen, binnenplaatsen, plaveienplaten, werken of planten heeft die bedoeld zijn om een ​​deel van het hele gebouw te bedienen, worden de kosten in verband met hun onderhoud gedragen door de groep van flats die gebruik maakt van het gebouw.De evenredigheidscriterium â € "die praktische toepassing vindt in de millisimale tabellen opgesteld en goedgekeurd door de Assemblee (in die zin Cass. SS.UU. n. 18477/10) of op het moment van vaststelling van de koopakte van de afzonderlijke vastgoedeenheden, gemitigeerd door het zgn. gebruikscriterium (bijvoorbeeld voor het reinigen van trappen of voor verwarming) en door het criterium van gedeeltelijk eigendom - vertegenwoordigt de regel om naar te verwijzen voor de onderverdeling van beheers- en conserveringskosten van de gemeenschappelijke delen.

Strada

de gemeenschappelijke delen, het is goed om het te onthouden, zijn degenen geïdentificeerd doorart. 1117 c.c. van de koopakte en algemener al die dingen die in vergelijking met de vastgoedeenheden van exclusief eigendom in een relatie van hulp worden geplaatst, dat wil zeggen dat ze functioneel tot hun plezier zijn. In deze context is het daarom duidelijk dat een condominium wegtenzij anders aangegeven, moet dit als een gemeenschappelijk goed worden beschouwd, omdat het functioneel is voor het beste genot van exclusieve eigendommen en meer bepaald het onmisbare ding om toegang toe te staan. de kosten van het behoud van dit actief â € "afgezien van vragen over het meer of minder gebruik door de locatie van de vastgoedeenheid in relatie tot de weg zelf en tenzij een andere overeenkomst wordt gesloten tussen alle mede-eigenaars - moeten ze worden verdeeld over alle appartementen op basis van duizendsten van eigendom. Voor de volledigheid is het nuttig om dat te onthouden door conservatieve interventie wordt bedoeld elk werk gericht op het in goede staat houden van het goede onder voorbehoud.Video: HOW TO BUY & SELL in the FIFA Mobile Market TO MAKE MILLIONS - 6x your investment