Steigers in condominium, diefstal en schade

Hoe vaak is het gebeurd om klagen bij de beheerder van de slechte omstandigheden van de steiger, vaak verantwoordelijk voor diefstallen in het appartement.

Steigers in condominium, diefstal en schade

Hoe vaak is het gebeurd om te klagen bij de beheerder van de slechte omstandigheden van steigers?

Ponteggi in condominio

Sterker nog, elke keer dat er wordt gewerkt met het gebruik van steigers, loopt het risico dat de zogenaamde appartementsmuizen gebruiken ze voor hun ongeoorloofde doeleinden het is niet marginaal.
Als het bedrijf niet al die nuttige voorzorgsmaatregelen voorbereidt om te voorkomen dat deze structuur wordt gebruikt om misdaden te plegen, kan een beroep worden gedaan op de schade van degenen die bijvoorbeeld een diefstal in hun appartement hebben geleden.
Evenzo, zij het om verschillende redenen, ook het condominiumteam is verantwoordelijk voor het gedrag van het bedrijf aannemer en in het bijzonder om niet te worden gecontroleerd om te voorkomen dat gunstige voorwaarden worden gecreëerd voor het plegen van strafbare feiten.
Dit overzicht wordt bevestigd door één veroordeling door de rechtbank van Terni aan het einde van afgelopen mei.
In het bijzonder een condominium hij riep de eigenaar van de steiger in twijfel, waardoor het onbekende werd binnengebracht in zijn vastgoedeenheid en het gebouw waartoe hij behoorde.
De rechter riep op om te beslissen over de vordering tot schadevergoeding beschouwde beide verdachten als schuldig.
Met betrekking tot het bedrijf we lezen in de zin dat volgens de door het Hof van Cassatie aangegeven oriëntatie, in termen van de diefstal die wordt gebruikt door een persoon die in een flat wordt ingebracht met behulp van de steiger die is geïnstalleerd voor onderhoudswerkzaamheden aan het gebouw, kan de aansprakelijkheid worden geconfigureerd, overeenkomstig art. 2043 kabeljauw. civ., van de ondernemer die steigers voor dergelijk werk gebruikt, waarbij hij, in strijd met het beginsel van neminem laedere, deze steigers heeft geplaatst, verzuimend voorzorgsmaatregelen te treffen om hun abnormaal gebruik te voorkomen (kader 3, zin nr. 8630 van 12/04/2006).Het Hof blijft dit standpunt verdedigen door te verklaren dat het bedrijf alle noodzakelijke voorzorgsmaatregelen had moeten nemen om oneigenlijk gebruik van de steiger te voorkomen; dit is niet gebeurd en deze omissie heeft daarom op beslissende wijze de penetratie door dieven in de woning van de acteurs vergemakkelijkt (Trib. Terni 11 mei 2011 n. 414).

Whatsapp schat

Ponteggi in condominio

Wat betreft het condominium de verantwoordelijkheid is om erkend te worden voor een dubbele titel: beide als bewaarder van het gebouw, conform art. 2051 van het Burgerlijk Wetboek, hetzij voor culpa in vigilando of in eligendo, wanneer blijkt dat het het werk van de aannemer niet heeft gevolgd, of een duidelijk ontoereikende keuze heeft gemaakt voor de uitvoering van het werk (tekstvak 3, zin n) 6435 van 17/03/2009) (Trib. Ult. cit.).
Bedrijven en flatgebouwendaarom moeten ze erop letten dat het gebruik van steigers als hulpmiddel bij het plegen van misdrijven tot de uitzonderlijke gevallen behoort die als reden voor vrijstelling van aansprakelijkheid dienen.
Hoe dit te doen?
Zorg ervoor dat elk ongeoorloofd gebruik is te wijten aan de bijzondere perniciteit van de actie van de criminelen en dat hun gedrag op geen enkele manier hun bedoelingen heeft vergemakkelijkt.Video: