Telefoondienst

In termen van flats in gebouwen alvorens over telefoondienst te spreken, is het noodzakelijk om te begrijpen of het voordeel van de doorgang van kabels een condominium of een derde is.

Telefoondienst

Doorgang van telefoonkabels in condominium

Wat heeft de eigenaar van het condominium te doen dat hij van plan is om een ​​te installeren telefoonsysteem waarvan de vastgoedeenheid ontbreekt?

Telefoonkabels

Het antwoord op de vraag zit in de zogenaamde elektronische communicatiecode (Wetgevend Decreet nr. 259/03) en in burgerlijke code (Artikel 1122-bis van het burgerlijk wetboek).
Laten we beginnen van de eerste van de twee regelgevingen.
Referentienorm is deart. 91 van wetsdecreet nr. 259/03, geregistreerd Wettelijke beperkingen op eigendom, die van de tweede tot en met de vierde alinea bepaalt:
De eigenaar of het condominium kan zich niet verzetten tegen de ondersteuning van antennes, steunen, evenals de doorgang van leidingen, draden of andere planten, in het gebouw dat hij bezit om aan de eisen van gebruikers van huurders of flatgebouwen te voldoen.
De draden, kabels en andere installaties moeten zo worden geplaatst dat ze het gratis gebruik van het ding naar de bestemming niet voorkomen.
De eigenaar is verplicht de doorgang te dragen in het gebouw dat eigendom is van het personeel van de exploitant, de service die aantoont dat toegang nodig is tot de installatie voor de installatie, reparatie en onderhoud van de bovenstaande systemen.
om samen te vatten: verplichting voor de eigenaar om van zijn vastgoedeenheid te verhuizen, zonder dat dit het recht om het te gebruiken, draden en kabels beperkt en om antennes te ondersteunen (denk aan de zonnestraling) om andere vastgoedeenheden in het condominium te bedienen.
Dezelfde verplichting geldt voor de condominium, ergo op de gemeenschappelijke delen van het gebouw.
Vóór de inwerkingtreding van de condominium hervorming naast de code voor elektronische communicatie verwijst de jurisprudentie naar art. 1102 c.c. (zie onder het vele Hof van Cassatie, 2 december 1998, nr. 12245).

Telefoonkabels

Na de inwerkingtreding van de wet n. 220/2012referentiestandaard is de kunst. 1122-bis van het burgerlijk wetboek, dat in het eerste lid luidt:
De installaties van niet-gecentraliseerde systemen voor radio- en televisieontvangst en voor toegang tot elke andere vorm van informatiestroom, ook van satelliet of kabel, en de relatieve verbindingen tot aan het vertakkingspunt voor de afzonderlijke gebruikers worden gemaakt om het minst afbreuk aan de gemeenschappelijke delen en aan de afzonderlijke vastgoedeenheden, waarbij in elk geval de architecturale inrichting van het gebouw behouden blijft, behalve zoals voorzien in openbare netwerken.
Het is er een specificatie ad hoc van een bepaald gebruik van het gewone ding volgens de bovengenoemde techniek. 1102 c.c. De derde alinea van de kunst. 1122-bis verduidelijkt de gevallen waarin de interventie van het enige condominium is onderworpen aan montage-eisen.
De regel wordt afgesloten met de specificatie dat De systemen bedoeld voor de individuele wooneenheden zijn niet onderworpen aan autorisatie (art. 1122-bis, vijfde alinea, c.).
Artikel. 91 van wetsdecreet nr. 259/03 specificeert dat in dergelijke gevallen de eigenaar er is geen vergoeding verschuldigd.

Overgang van kabels en erfdienstbaarheden

Wat gebeurt er echter als de kabels moeten worden geplaatst op het condominium (of op delen van exclusieve eigendom) om te zijn uitgevoerd in een ander fonds?
In dit opzicht kan niet worden betwijfeld of het een echte is slavernij.
Het is duidelijk op het punt deart. 92 van de elektronische communicatiecode, wat voorziet in de oprichting van dienstbaarheid met veel compensatie ten gunste van de eigenaar van het dienende fonds volgens d.p.r. n. 327/2001.
Wat gebeurt er als de doorgang gemengd is?dat wil zeggen, als de kabels het gebouw dienen waarop ze leunen en dat ze dichtbij of naburig zijn?
Het wordt gelezen in een zin die wordt gegeven door de Court of Potenza, welke wanneer een pijpleiding (of een draad of kabel) die een fonds passeert bestemd is voor de dienst, evenals voor de eigenaar van hetzelfde fonds, ook voor naburige gebruikers, vormt deze voor het deel van de aan laatstgenoemde verleende dienst het voorwerp van een recht van dienstbaarheid; zeker niet kunnen toegeven dat, aangezien de eigenaar van het fonds de doorgang van steun toestaat via zijn eigen fonds van telefoonlijnen die vrij zijn om zijn eigen telefoon aan te sluiten, daarom altijd de bestemming ervan vrij moeten laten voor de aansluiting van apparaten telefoons van derden of huurders van aangrenzende gebouwen, evenals de doorgang op hun eigen fonds van de nodige filialen.
In vergelijking met de vrijwaring, de Lucan magistraatomdat hetzelfde moet zijn evenredig aan het aan de eigenaar opgelegde offer, zou het geen enkele reden hebben om te worden betaald in het enkele geval dat de pijpleiding die in dienst van derden is geplaatst, evenals de eigenaar van het fonds waardoor het passeert, voor hem geen economisch merkbare opoffering inhoudt... (Trib.Potenza 21 mei 2014 n. 541).Video: Elevator Pitch van Ronny van den Bosch, De Telefoondienst