Ondertekening en uitvoering in contracten

Is het mogelijk om de uitvoering van een contract aan te vragen zonder het te hebben ondertekend of onleesbaar te hebben ondertekend? Volgens de rechters, ja, binnen bepaalde grenzen

Ondertekening en uitvoering in contracten

Contracten ondertekenen

Ondertekening van een contract

De ervaring leert ons hoe belangrijk het is handtekening van ons allemaal.
De handtekening is een van de eerste dingen die we op school leren; het is een van onze onderscheidende eigenschappen en het is fundamenteel gebruik het goed wanneer we een front hebben contract.
In dit geval verbindt de ondertekening ons aan derden.
In contracten is de handtekening het element dat u in staat stelt identificeren de partijen bij het contract, om het certificaat te certificerenovereenkomst en de veronderstelling van de verbintenissen als gevolg van de tekst.
Dit is gemiddeld genomen, in gewone gevallen, laten we zeggen.
Maar wat gebeurt er in de gevallen overwerk? Wat gebeurt er als in plaats van de volledige handtekening een afkorting of kruisje staat?
Of is er echt niets?
En tot slot, om onze eerste vraag te beantwoorden, wie heeft niet ondertekend of ondertekend, laten we zeggen, abnormaal, kan de nakoming van het contract claimen?
Laten we eens kijken wat de burgerlijke code en hoe de regels zijn geïnterpreteerd in enkele van de vele gevallen.

Onderteken het contract en de herkomst van de aangiften

Allereerst houden we voor de waarde ervan in de praktijk rekening met een norm in het bijzonder van de burgerlijke code: die vervat inart. 2702 c.c.
Het schrijft dat voor Prive schrijven doet volledig bewijs, tot vals geld, van de herkomst van de verklaringen van de persoon die het heeft ondertekend, als degene tegen wie het schrijven is geproduceerd, het overneemt of als het wettelijk wordt beschouwd als erkend.

De overeenkomst: een essentieel onderdeel van het contract

In de gedachten vanart. 1325 c.c., onder de eisen van het contract is er deovereenkomst van de partijen.
Dus in contracten, die privé-scripts zijn waarbij de partijen meer dan één zijn, geeft de handtekening doorgaans aan dat de overeenkomst met betrekking tot de inhoud van het contract, dat element dat door deart. 1325 c.c., is bereikt door de partijen.
Deze nemen op het tijdstip van ondertekening over het algemeen de verplichtingen aan die in het contract zijn aangegeven.
Het is echter goed om in gedachten te houden dat wat wordt voorgeschreven doorart. 2702 c.c. het is het volledige bewijs van de herkomst verklaringen van degenen die ze hebben ondertekend.
Dit betekent dat er geen twijfels zijn over wie heeft ondertekend.

terwijl
er kunnen twijfels bestaan ​​over de inhoud van de toezeggingen, dus over het bereikte akkoord: de rechter is het in feite gratis om deze inhoud te identificeren uit de evaluatie van al het bewijsmateriaal dat in zijn bezit is, zelfs als de handtekening bestaat en duidelijk is (zie ad Cass. n. 12695/2007).

Abonnement en vaderschap: de crocesegno

Als de handtekening de vaderschap zo is bijvoorbeeld geconcludeerd dat men niet als adequaat kan worden beschouwd kruis, die is gedefinieerd als absoluut verstoken van alle geldige kenmerken om de auteur ervan te identificeren (zie voor ex. Cass. n. 6133/1992 en n. 1915/1988).
Of, het werd als geldig beschouwd, de handtekening werd door zijn eigen hand aangebracht maar gekopieerd van een model geschreven door anderen in de limieten waarin wordt aangetoond dat de kopiëren waren zich ervan bewust dat ze hun toestemming gaven voor de inhoud van de handeling (zie bijvoorbeeld Cass. n. 4126/1979).

Ongeldige handtekening en niet-abonnement

Ondertekening van een contract

Betreffende het totale ontbreken van de handtekening, werd het in plaats daarvan meerdere keren vastgesteld, omai, welke La productie in de rechtszaal, door één aannemers, van een document ondergetekende alleen anders contractant om zich op de nakoming van de daaruit voortvloeiende verplichtingen te beroepen, genezen het gebrek aan acceptatie van degene die de handeling produceert, omdat het een ondubbelzinnige uitdrukking van zijn wil vormt baten van de winkel gedocumenteerd door onvolledig schrijven"(Cass. n. 1777/1988).
De toespraak is geldig ook voor de huidige handtekeningen, maar onleesbaar.
Het concept werd herhaald door vele arresten en, ten slotte, door de zin n. 23669 van het Hof van Cassatie.
In deze uitspraak bevestigde het Hof van Legitimiteit wat reeds door de rechters van de eerste en tweede graad was besloten en dat wil zeggen, concludeerde het voor de erkenning van de geldigheid van het abonnement.
In dit geval, a promissory koper hij had ingestemd oordeel de promissory verkoper om devervulling van de voorlopige overeenkomst, die hem heeft opgedragen om de verkoop van een te bepalen onbeweeglijk.
de verkoper promissory hij had gepleit voor de handtekening niet was te wijten aan de andere (het was, uit wat wordt afgeleid uit de tekst van de zin, een acroniem).
Volgens het Court of Appeal de decodering van het abonnement is geen vereiste voor de geldigheid van de handeling wanneer de auteur in zijn algemeenheid identificeerbaar is uit de context van de akte en het gebrek aan leesbaarheid niet verhindert om het abonnement naar dat onderwerp te verwijzen. Indien de aan het abonnement voorafgaande aanwijzingen toestaan ​​dat - zoals in het onderhavige geval - de oorsprong van de akte wordt vastgesteld, moet de afkorting als gelijkwaardig worden beschouwd met de volledige handtekening. (Cass. n. 23669/2015).
Zelfs de Rechters van Legitimiteit verwierpen de uitzondering en herhaalden dat de productie voor de rechtbank, van een privéhandschrift door het deel dat door de instantie in de tekst is aangegeven en dat het niet heeft ondertekend (maar hetzelfde kan worden gezegd voor het geval waarin de grafische tekens van het abonnement niet leesbaar zijn) vormt equivalent het ontbreken van een contextueel abonnement (of de grafische tekens waaruit het onleesbare abonnement bestaat onleesbaar maken) en vul daarom op inhoudelijke of bewijskrachtige wijze de daarin vervatte overeenkomst aan, op voorwaarde dat de tegenpartij van het vonnis dezelfde is die de overeenkomst al had ondertekend contract en heeft vóór de productie de verleende toestemming niet ingetrokken en de handeling is verricht om een ​​beroep te doen op de nakoming van de verplichtingen die eruit voortvloeien (Cass. n. 13103 van 23/12/1995 en Cass. Nr. 11409 van 16/05/2006).
Volgens de rechters hebben we dus een geldige acceptatie, zelfs als dit wordt beschouwd als gegeven na de handtekening van de andere partij.
Hieruit volgt dat gezegd aanvaarding het is alleen geldig als ondertussen de andere partij, degene die heeft getekend, de gegeven toestemming niet heeft ingetrokken, wat mogelijk is totdat er nieuws is over de toestemming van de ander (v. art. 1328 c.c.) (en het lijkt erop dat de indiener zich ertoe heeft verbonden het voorstel niet vóór een bepaalde periode in te trekken voormalig art. 1329 c.c.).
de abonnement wordt gehouden alleen geldig alsdan wordt de juridische actie uitgevoerd om de vervulling van de ander te verkrijgen.
Eindelijk het verschil tussen plan bewijskracht en plan wezenlijk wordt gegeven door het verschil dat de eis van geschreven vorm: er zijn contracten waarbij het formulier vereist is omdat de overeenkomst kan worden beschouwd als bereikt (formulier ad substantiam) en contracten waarbij het formulier alleen voor bewijskracht is vereist (formulier ad probationem).Video: Ondertekening contract Vermeulen Groep – RWS tijdens InfraTech 2019