Noodtoestand en bezetting van illegaal bezit

In het licht van gewelddadige huisvestingsvakken varieert de jurisprudentie tussen de bescherming van civiel en crimineel eigendom en de uitzondering op de noodtoestand.

Noodtoestand en bezetting van illegaal bezit

Beroepsmisbruik door de noodzaak

Noodzakelijk

Ons systeem beschermt, kunnen we zeggen sinds het begin der tijden, de eigendomsrecht, zowel in burgerrechtelijke als strafrechtelijke procedures en verdedigt hem ook van de beledigende beroepen, dit bestond ook altijd uit gedrag.
In tijden van crisis Beledigende tewerkstelling komt veel vaker voor en vindt voornamelijk plaats vanwege de armoede van individuen en het onvermogen van de staat om ermee om te gaanhuisvesting noodsituatie het bieden van degelijke accommodatie tegen een betaalbare prijs.
Het komt dus voor dat de juryleden tot in de hoogste graad van de Hoge Raad zich de afgelopen jaren steeds vaker hebben moeten uitspreken over gevallen van beledigende beroepen van eigendom, in de meeste gevallen veroordelend de verantwoordelijken en in andere gevallen zeldzamer, hen vrij te spreken.

Eigendomsrecht en beledigende beroepen

Onze code burgerlijk beschermt het recht op eigendom tegen onrechtmatige beroepen op deart. 948 c.c. het voorzien van deactie claimen, dat wil zeggen, de juridische actie gericht op claim het ding van iedereen die het bezit of in bezit heeft en beschermt ook de bezit met dere-integratie actie van bezit waarnaar wordt verwezenart.1168 c.c., gericht op bescherming die gewelddadig of heimelijk van bezit is ontdaan.
Bij ontstentenis van een spontane vervulling kan het vonnis dan worden uitgevoerd door de procedure die wordt geregeld door de Artikelen. 605 en ss., van de code van burgerlijke rechtsvordering, gericht op vrijlating van het gebouw.
In het strafrecht dan, een speciale regel, bijart. 633 straft iedereen die op arbitraire wijze de gronden of gebouwen van anderen, publiek of privaat, binnendringt om ze te bezetten of anderszins van hen te profiteren met een gevangenisstraf van maximaal twee jaar of een boete van tussen 103 en 1032 euro.
de Wet n. 67 van 2014 Het heeft afgevaardigde de overheid - als onderdeel van de hervorming van het disciplinaire systeem - ad intrekking de misdaad (zoals per art. 633, CO.1, c.p.) e onverminderd het recht op schadevergoeding, het vaststellen van adequate civielrechtelijke geldboeten.
Tot op heden echter, het strafrecht blijft van toepassing, aangezien de decreten niet zijn uitgevaardigd; zo bijvoorbeeld werd beslist door het Hof van Cassatie met de zin n. 26216/2015.

De noodtoestand

Maar wat het normaal is onwettig het kan niet meer zo zijn als de zogenaamde betrokken zijn vrijstelling: dat wil zeggen als er factoren zijn betrokken in de aanwezigheid waarvan de orde de straf van de agent uitsluit.
In het bijzonder zou in ons geval de toepassing kunnen worden toegepast opart. 54 c.p.., in wiens geest het is niet strafbaar die het feit hebben gepleegd omdat ze door de nodig hebben om zichzelf of anderen te redden van de gevaar stroom van een schade serieus voor de persoon, gevaar van hem niet vrijwillig veroorzaakt, geen van beide anderszins vermijdbaar, op voorwaarde dat het feit is evenredig tot gevaar (art. 54 c.p.., co. 1).
Daarom elementen noodzakelijk om de noodtoestand te hebben zijn: de nodig hebben om jezelf of anderen te redden, a gevaar huidige niet-vermijdbare anders schade serieus voor de persoon en de proportie tussen het feit en het gevaar.

Onrechtmatige tewerkstelling, indigence en schade aan de persoon

Onzorgvuldigheid en noodzaak

Op het gebied van illegale tewerkstelling om redenen van armoede: jurisprudentie algemeen gelooft niet dat het economische noodzaak of het ongemak van de behuizing hebben de vereisten voorzien doorart. 54 c.p.. voor de noodtoestand.
Bijvoorbeeld, de zeer recente uitspraak door de Hof van Cassatie n. 8603 van 2015 Het heeft behalve de aanwezigheid van de noodtoestand in een geval van bezetting van een volkshuisvesting door een vrouw met vier kinderen en een precaire werksituatie die haar had gedwongen het eerder verhuurde appartement te verlaten.
De uitzondering in dit geval is uitgesloten omdat, zoals wordt vermeld, niet kan... erover praten actualiteit van het gevaar in al die niet-contingente situaties, gekenmerkt door een soort van chroniciteit voorbestemd om langdurig te worden, zoals de behoefte aan een huisvestingsoplossing.
Dit komt omdat de tekst van de wet wil dat het gevaar actueel en niet permanent is; het moet zo zijn dreigend, dat is eindige in tijd en ruimte; dit zijn niet - de zin gaat door - alle situaties die worden gekenmerkt door een soort van chroniciteit voorbestemd om langdurig te zijn, zoals de behoefte aan 茅茅n huisvesting oplossing.Anders zou een vervanging van de huidige gevaarseis met permanent gevaar plaatsvinden terwijl deze wet van nature is uitzonderlijk en daarom moet het zonder worden ge茂nterpreteerd extensies.
In feite wordt geconcludeerd dat de woonbehoefte wanneer deze niet van voorbijgaande aard is en voortvloeit uit de onmiddellijke en onmiddellijke noodzaak om zichzelf of anderen te redden van het huidige gevaar van ernstige schade aan de persoon, is noodzakelijkerwijs noodzakelijk voorbestemd om na verloop van tijd te verlengen.
Hieraan moet worden toegevoegd dat tegelijkertijd een ander recht, het eigendomsrecht, moet worden beschermd, dat kan niet blijvend worden gecomprimeerd omdat het anders zou resulteren in een wijziging van de bestemming van het onroerend goed buiten een wettelijke of conventionele procedure om. (onder velen, v. Cass. n. 8603/2015).
Bovendien moeten de openbare en gereguleerde procedures voor de toewijzing van volkshuisvesting worden gereserveerd (zie Cass. n. 9655/2015).
In andere gevallen komen beslissingen tot verschillende conclusies, zoals de zin n. 44363/2014 over de tewerkstelling door een vrouw met hiv en een risicozwangerschap, die v贸贸r de deadline was bevallen.
Bij nader inzien is er echter in dit geval niet alleen een economisch probleem, maar ook het gevaar van een schade ernstig voor de persoon, waar ook de recht op huisvesting het wordt als een recht begrepen fundamenteel van de persoon; zolang de andere twee elementen van de norm ook de hele tijd aanwezig zijn de absolute noodzaak van het gedrag en de onvermijdelijkheid van gevaar.
Het scriminant van de noodtoestand kortom, volgens de rechters, ondersteund door een solidariteitsbeginsel, dat is degene waarop alle gebaseerd zijn grondwettelijke waarden.
De rechten van de betrokken derde partijen kunnen daarom om redenen van solidariteit worden opgeofferd op basis van uitzonderlijke en bewezen feiten.Video: The Reading Movie - subtitle