Structurele materialen

Materialen en producten voor structureel gebruik moeten aan specifieke eisen voldoen, moeten worden geĆÆdentificeerd, gekwalificeerd en geaccepteerd door de sitemanager.

Structurele materialen

Volgens de NTC 08 (Technische normen voor bouw DM januari 2008) materialen en producten voor structureel gebruik moeten aan specifieke eisen voldoen, in de eerste plaats moeten ze uniek geĆÆdentificeerd zijn door de fabrikant, gekwalificeerd zijn onder de verantwoordelijkheid van de fabrikant en moeten ten slotte aanvaard worden door de projectmanager door acquisitie en verificatie van de documentatie kwalificatie, evenals via eventuele experimentele acceptatietests.

yard

Voor wat betreft de identificatie en de kwalificatie, verschillende gevallen kunnen worden geconfigureerd, voor sommige materialen en producten voor structureel gebruik is er een geharmoniseerde Europese norm waarvan de referentie wordt gepubliceerd in de GUUE (Official Journal European Union) hun gebruik in de fabriek is alleen mogelijk als ze in het bezit zijn van de markering CE, als bedoeld in Richtlijn 89/106 / EEG Bouwproducten (CPD), geĆÆmplementeerd in ItaliĆ« bij presidentieel besluit 21/04/1993, n.246, gewijzigd bij presidentieel besluit 10/12/1997, n. 499.
Een ander scenario is dat van materialen en producten voor gebruik structuur- waarvoor geen geharmoniseerde norm beschikbaar is, maar in plaats daarvan de kwalificatie wordt overwogen met de modaliteiten en de procedures die zijn aangegeven in de NTC.
Eindelijk voor materialen en producten voor gebruik structuur- innovaties die niet in een van de beschreven types vallen, de fabrikant kan de CE-markering behalen in overeenstemming met de Europese technische goedkeuring (ETA), of, als alternatief, moet hij een door de centrale technische dienst afgegeven certificaat voor werkvergunning hebben op basis van richtlijnen goedgekeurd door de Hoge Raad voor Openbare Werken. Met uitzondering van die met CE-markering, kunnen ze worden gebruikt materialen o producten die voldoen aan andere technische specificaties als deze specificaties een veiligheidsniveau garanderen dat gelijkwaardig is aan dat voorzien in de normen.
Deze gelijkwaardigheid zal worden vastgesteld door middel van procedures die daartoe zijn vastgesteld door de Centrale Technische Dienst van de Hoge Raad voor Openbare Werken, na het horen van dezelfde Hoge Raad. Voor materialen en producten die zijn voorzien van de CE-markering, is het de verantwoordelijkheid van de bedrijfsdirecteur om tijdens de acceptatie te zorgen dat de markering aanwezig is en van elke leverancier, voor elke
ander product, het certificaat of de verklaring van overeenstemming met het geharmoniseerde deel van de specifieke Europese norm of de specifieke Europese technische goedkeuring, indien van toepassing.
Het zal ook last zijn van de Manager van de Works verifiƫren of deze producten vallen in de soorten, klassen en / of families waarin in de genoemde documentatie wordt voorzien. Voor producten die niet zijn voorzien van de CE-markering, moet de directeur van het bedrijf het bezit en de geldigheid van het certificaat van kwalificatie (geval B) of het certificaat van technische geschiktheid voor gebruik van de centrale technische dienst van de hogere raad van werken controleren publiek.
De Centrale Technische Dienst van de Hoge Raad voor Openbare Werken kan een toezichtsysteem op bouwwerven en verwerkingslocaties activeren om de correct toepassing van de bepalingen, op grond van art. 11 van Presidentieel decreet n. 246/93.

staal en cemanto

de bewijsmateriaal op materialen en producten, volgens de specifieke procedures die van toepassing zijn, zoals van tijd tot tijd in het volgende wordt gespecificeerd, moeten deze in het algemeen worden uitgevoerd door testlaboratoria die zijn aangemeld overeenkomstig artikel 18 van Richtlijn n.89 / 106 / EEG; de laboratoria bedoeld in artikel 59 van presidentieel decreet nr. 380/2001; andere laboratoria, uitgerust met de juiste competentie en geschikte uitrusting, specifiek goedgekeurd door de Centrale Technische Dienst.
Als geharmoniseerde Europese technische specificaties worden toegepast, moeten de certificatie-, inspectie- en testactiviteiten voor de CE-markering worden uitgevoerd door de onderwerpen die zijn opgenomen in het relevante systeem van verklaring van overeenstemming. Fabrikanten van materialen, producten of componenten die onder deze norm vallen, moeten adequate productiecontroleprocedures in de fabriek hebben. Productiecontrole in de fabriek betekent permanente productiecontrole door de fabrikant. Alle door de fabrikant toegepaste procedures en bepalingen moeten systematisch worden gedocumenteerd en beschikbaar zijn voor alle subjecten of controleorganen die daartoe gerechtigd zijn. De verwijzing naar de Europees geharmoniseerde EN-technische specificaties, overeenkomstig Richtlijn 89/106 / EEG en naar Presidentieel Besluit 246/93, vervat in de norm moet worden begrepen als verwijzend naar de laatste bijgewerkte versie, tenzij anders vermeld. De verwijzing naar de vrijwillige technische specificaties EN, UNI en ISO in de norm moet worden begrepen als verwijzend naar de publicatiedatum, indien aangegeven, of, indien niet vermeld, naar de laatste versie bijgewerkt.Video: simple Beam analysis | Basic beam simulation with NASTRAN solver in NX siemens 10 PLM software