Zwembaden en wettelijke afstanden

De regels voor afstanden tussen gebouwen zijn niet van toepassing op ondergrondse zwembaden. De Napels bevestigde (her) het met de zin n.3520 van 2019 van 2 juli 2019.

Zwembaden en wettelijke afstanden

Juridische afstanden en nabuurschap

zwemmen

De rapporten van buurtwanneer ze breekbaar zijn, brengen ze de meest uiteenlopende geschillen binnen in de rechtszalen.
Natuurlijk kan soms zelfs de haat nuttig zijn voor het publieke belang omdat het kan bijdragen aan een major naleving van de regels van de filialen.
Zo kan het bijvoorbeeld gebeuren dat de buurman een klacht indient bij de gemeente voor een constructie zonder toestemming van één zwembad, een pergola en andere kamers en vraag vervolgens, zodra de buren toestemming hebben gekregen om een ​​amnestie op te bouwen, de administratieve rechtbank om deannulering, naast andere redenen, ook voor niet-naleving van de wettelijke afstanden.
Dit is het geval dat leidde tot de uitspraak van de Tar of Naples n. 3520 ingediend op 2 juli.
In feite moeten constructies bepaalde afstanden respecteren die zijn vastgelegd door de wet en lokale voorschriften. De huidige juridische vraag is of de regels ook van toepassing moeten zijn op zwembaden.

De afstanden tussen gebouwen

Om de vraag te beantwoorden, vertrekken we van de normatieve gegevens: de belangrijkste referentiestandaard is vervat in deart. 873 c.c., volgens welke tussen gebouwen op naburige grond, als ze niet verenigd zijn of aanhangers, er moet er een zijn afstand niet minder dan drie meter.
De limiet van drie meter kan worden verhoogd door lokale voorschriften (maar blijkbaar niet verminderd).
Het steunpunt van de vraag is daarom gebaseerd op het concept van gebouwen.
Voor de bouw moeten we wat ons betreft enig werk begrijpen niet helemaal ondergronds dat heeft hij de karakters van stevigheid, stabiliteit en immobilisatie op de grond.
De jurisprudentie drukt zich heel vaak uit met zulke termen; bijvoorbeeld met de zinnen van de Hof van Cassatie n. 22127/2007 en 20574/2007 en onlangs n. 9679/2014.
Sterker nog, ik ondergrondse gebouwen ze zijn uitgesloten van de reikwijdte van het concept van constructies zoals begrepen door'Art. 873 c.c.; ook in deze zin is de jurisprudentie enorm; alleen de zin wordt genoemd n. 5450 van 1998 waarmee het Hof van Cassatie van de afstandsbepalingen een gebouw uitsluit dat onder het campagneplan en het vonnis is geplaatst Hof van Cassatie n. 5956 van 1996 waarmee een tennisbaan is uitgesloten van de toepassing van de norm.
Wat ons betreft, moeten we benadrukken dat een constructie zo is aanzienlijk volgensart. 873 c.c., en dus onderhevig aan de regels met betrekking tot de afstanden die daarin zijn vastgelegd, kan niet volledig worden begraven.
Zoals gezegd, de ondergrondse verdiepingen moeten worden beschouwd als vrijgesteld van respect voor wettelijke afstanden (Tar Puglia, Lecce n. 3200/2014).

Juridische afstanden en zwembaden

zwemmen

Met dit uitgangspunt, dan, de zwembaden komen ze overeen met deze definitie?
Het algemene concept in gedachten houden, blijkbaar al herhaaldelijk in de jurisprudentie geen!
Maar laten we zien welke limieten.
Al de Tar van Milaan, met de zin n. 428 van 1988, waarnaar in het arrest van het Tar Napoli n. 3520Hij was in het verleden behalve de toepassing van wettelijke afstanden tot ingegraven zwembaden.

De beslissing van de Napels Tar nr. 3520 van 2015

de Tar Napels beslist door te verwijzen naar de vorige jurisprudentie en legt aldus uit:
In ieder geval zijn beide werken (zwembad en technische ruimten in bijlage) niet relevant voor de schending van wettelijke afstanden, omdat het ondergrondse werken zijn of in ieder geval niet boven het maaiveld uitkomen, met als gevolg een niet-configureerbaar zijn van een geschikt gebouw om schadelijke holten te creëren en de gezondheid van de omgeving tussen gebouwen in gevaar te brengen.
Vervolgens wordt gespecificeerd waarom de verplichting om de afstanden te respecteren is voorzien en derhalve de reden waarom deze niet van toepassing is op de onderhavige zaak:
aangezien de wetgeving wordt voorgeschreven in termen van wettelijke afstanden die gericht zijn op het vermijden van de vorming van nauwe en schadelijke holten om voor de hand liggende redenen van hygiëne, ventilatie en helderheid, volgt hieruit dat de bovengenoemde wetgeving niet van toepassing is met betrekking tot een volledig ondergronds gebouw zoals een zwembad (T.A.R. Lombardije, Milaan, 20 december 1988 n. 428), aangezien de kelderplannen moeten worden beschouwd als vrijgesteld van naleving van wettelijke afstanden (T.A.R. Puglia, Lecce, sectie III 30 december 2014 n. 3200).
Ook de ratiof van de wet en dat is het feit dat een dergelijke verplichting bestaat om vermijden de vorming van smal en schadelijk tussenruimten in werkelijkheid is het door de jurisprudentie vaak in dezelfde bewoordingen herhaald; bij veel beslissingen noemen we die van de Hof van Cassatie n. 4639 van 2007 e de Court of Modena n. 638 van 10 april 2014.Of zelfs van de Hof van Cassatie n. 5956 van 1996, die wordt geëxploiteerd door de verplichting van afstanden a tennisbaan, zoals gebouwd op het niveau van het land, maar ook de ondergrondse sokkels die de verlichtingspalen ondersteunen van het veld, omdat, niet opgericht boven de grond e overwogen werken absoluut niet geschikt om tussenruimten te makenen, nogmaals, de betonnen stoep geplaatst om dezelfde tennisbaan te begrenzen, het metalen beschermende net van het veld zelf en de posten geplaatst ter ondersteuning van de foto-elektrische lichtcellen, om de objectieve geschiktheid om tussenruimten te bepalen die bronnen van schade of gevaar zijn en uitsluitend om na te gaan of de constructieve aard kan worden toegeschreven aan dat werk in de zin en het doel vanart. 873 c.c..

Niet-ondergrondse zwembaden

Met de zin n. 3520 van de Napels Tar daarom wordt het duidelijk uitgelegd verhouding van de regels betreffende afstanden waarnaar wordt verwezen inart. 873 c.c. en daarom ook de uitsluiting hiervan voor zwembaden (ondergronds).
voorzichtig echter: het is goed om dat in gedachten te houden alle de redenering is gebaseerd op de aanname vanstortplaats; daarom een ​​zwembad niet begraven moet eerbied wettelijke afstanden.
Een beslissing van het hooggerechtshof, la n. 13389 van 2011, waarmee precies werd besloten in een geval van een rijzende grond waarin een poel werd begraven, dat het echt was constructie volgensart. 873 c.c. herhaalde dat, volgens de gevestigde jurisprudentie van legitimiteit:
het concept van constructie wordt niet geïdentificeerd met dat van bouwen, maar strekt zich uit tot elk niet-volledig begraven object dat de kenmerken heeft van stevigheid, stabiliteit en immobilisatie op de grond, ook door middel van ondersteuning, integratie of vaste verbinding met een reeds bestaand of gelijktijdig lichaam bereikt, ongeacht het installatieniveau en de hoogte van het werk.Video: C-TV: Interview met Diederik Samsom over de energietransitie en het klimaatakkoord