Synoptisch bord voor het verminderen van seismische risico's

In het geval van buitengewoon onderhoud of seismische verbetering, is het noodzakelijk om bij de vereiste documentatie een kaart te voegen voor de vermindering van het seismische risico.

Synoptisch bord voor het verminderen van seismische risico's

Seismisch risico en historische gebouwen

Historische gebouwen

de seismische karakterisering van ons grondgebied vereist de goedkeuring van maatregelen om het erfgoed te beschermen en, bovenal, om de veiligheid van de burgers te waarborgen.
Deze redenen hebben de Ministerie van cultureel erfgoed en activiteiten en toerisme om in het geval van interventies op historische gebouwen te verzoeken om het opstellen van een synoptische kaart waaruit het mogelijk is om de geplande werken en het gedrag van het gebouw af te leiden vanuit een structureel en seismisch oogpunt.
van 1 september 2015 het is daarom noodzakelijk om de technische documentatie, de reeds verstrekte machtigingen en de juridische adviezen, de kaart, te voegen die essentieel zijn voor het toezicht op het erfgoed van het gebouw en om de administraties, de aangewezen technici, de particuliere eigenaren van goederen van fundamenteel belang voor de gemeenschap te maken, onderwerp van behoud en verbetering van dit erfgoed, evenals aan mitigatie van seismisch risico.
De bepalingen zijn vervat in de Circulaire n. 15 van 30 april 2015 van het Ministerie van Cultureel Erfgoed en Activiteiten met betrekking tot Bepalingen betreffende de bescherming van het architectonisch erfgoed en de beperking van het seismische risico.
Concreet rapporteert de Circulaire de redenen die hebben geleid tot de goedkeuring van deze maatregelen, die precies identificeerbaar zijn in:
- hoog seismisch risico van ons grondgebied, gekenmerkt door periodieke aardbevingen die hebben geleid tot de ruĂŻne of, in sommige gevallen, tot het verlies van artefacten van aanzienlijk historisch en cultureel belang;
- staat van erfgoed, gekenmerkt door een hoge staat van structurele kwetsbaarheid, vanwege nalatigheid en manipulatie of wijzigingen die de structuur van de structuur en reacties op seismische gebeurtenissen hebben veranderd.
In het licht van het voorgaande is besloten om een ​​beleid van risicovermindering in te stellen gericht op het bewaken van gebouwen in het geval van interventies, inclusief eenvoudig onderhoud of herstel van een deel ervan; in feite bleek dat, zelfs als gevolg van kleine wijzigingen, vervanging van de afdekkingen of installatie of sloop van scheidingswanden, de algehele structuur van het gebouw verandert, ten koste van de veiligheid en integriteit van hetzelfde.
Om deze redenen, in het geval van interventies van seismische verbetering of buitengewoon onderhoud (gedefinieerd in de Geconsolideerde bouwwet D.P.R. 380/2001), die voorzien in de aanpassing van deuren en ramen, de vervanging van de dakbedekking, de aanpassing van de partities en sporen of gaten die het weerstandsgedeelte van het gebouw aanzienlijk verminderen, moeten de technici die de leiding hebben, naast de documentatie die wettelijk verplicht is, de synoptische fiche in bijlage 1 van de circulaire presenteren.

Kenmerken van de kaart voor het verminderen van het seismische risico

De synoptische nota van de interventie, op te stellen in overeenstemming met de richtlijn van de premier van 9 februari 2011, Evaluatie en vermindering van het seismische risico van cultureel erfgoed met verwijzing naar de technische normen voor de bouw volgens het decreet van het ministerie van Infrastructuur en Transport van 14 januari 2008, bevat de locatie van de woning, zelfs vanuit kadastraal oogpunt, met de beschrijving van de woning, publiek of privaat, het beoogde gebruik en de identificatie van de interventie.

Interventies voor het verminderen van seismische risico's

Afhankelijk van het feit of het buitengewoon onderhoud of seismische verbetering betreft, moet u de juiste secties van het blad invullen.
In het eerste geval moet er een worden gemeld beschrijving van de interventies met de kwetsbaarheid gedetecteerd voor elk bouwelement: platen en gewelven, dragende wanden, balken, afdekstructuur, funderingen en niet-structurele elementen.
Na de identificatie van de kwetsbaarheden, moet het volgende worden aangegeven interventies voor seismische risicovermindering geplande of lokale reparaties: buitenringen, trekstangen, stoepranden, kettingen, steunberen, consolidatie van metselwerk, planken, beugels, verstijvingen, interventies van naaien en scuci, injectie van mengsels, vermindering van lasten, consolidatie van land of iets anders mogelijk om de reactie van het gebouw op seismische bewegingen te verbeteren.
Ten slotte zal de evaluatie van de interventies worden gerapporteerd op basis van effectiviteit, kosten, compatibiliteit, etc.
In het geval van interventies ter verbetering van de seismische activiteit, anderzijds, de veiligheidsindicatoren voor en na de interventie, met de opname van de parameters voor de limietstaten, de relatie tussen de versnellingen en de terugkeerperiodes.

Gebouwen en seismisch risico

Met gegevens die al in handen zijn van de verantwoordelijke technici, vormt de kaart geen verdere toename van het werk, maar een eenvoudige synthese nuttig voor het verzamelen van informatie.
De kaarten, eenmaal verzonden, worden op het platform opgeslagen Gemeenschap Mibac en bestudeerd om korte of lange termijn interventies te plannen, gericht op het beschermen en verbeteren van individuele artefacten en meer complexe systemen, zoals historische centra.
Alleen door van tevoren in te grijpen, met systemen en technologieën die de weerstand en correcte reactie van de gebouwen op de aardbeving kunnen garanderen, kunnen we behoud ons historisch geheugen om het niet alleen vandaag, maar ook in de toekomst bruikbaar te maken voor toekomstige generaties.Video: