Belastingvoordelen en verlaagde btw voor eerste woning

In de eerste huisbonus 2019 zijn er verschillende prikkels voor de aankoopbonus, zoals btw-verlaging, belastingvermindering, Irpef-aftrekkingen

Belastingvoordelen en verlaagde btw voor eerste woning

Facilitering van eerste huisaankoop herbevestigd voor 2017

De voorzieningen op eerste thuis ze werden ook verlengd voor 2017; in het bijzonder, de eerste huisbonus voorziet in de mogelijkheid om te profiteren van een verlaging van btw, belastingvermindering en IRPEF-aftrek.
De voordelen van de eerste huisbonus worden erkend bij aankopen door bedrijven, door particulieren, maar ook bij overnames en donaties.
Om toegang te krijgen tot de faciliteiten bij de aankoop van het eerste huis, zullen de begunstigden het bezit van sommigen moeten bewijzen vereisten subjectieve cijfers koper en doelstelling betreffende deonbeweeglijk.

Eerste thuisbonus


Het zal ook mogelijk zijn om van de eerste huisbonus 2017 te genieten, zelfs degenen die bij het kopen van een nieuw onroerend goed, blijken te zijn al eigenaar van een huis, maar in overeenstemming met specifieke beperkingen die bij wet zijn vastgesteld.

Fiscale basis met eerste thuisvoordelen

Fiscale basis met eerste thuisvoordelen

Belastbare basis zonder de eerste thuisvoordelen

Belastbare basis zonder de eerste thuisvoordelen

Fiscale berekening met eerste thuisvoordelen

Fiscale berekening met eerste thuisvoordelen

Belastingberekening zonder eerste thuisvoordelen

Belastingberekening zonder eerste thuisvoordelen

Prijswaardesysteem

Prijswaardesysteem


Eerste huisbonus: waar bestaat het uit?

Bij het kopen van het eerste huis, erkent de Fisco belangrijke belastingvoordelen, die bestaan ​​uit het betalen van de rekeningen belastingen vanwege de staat in verminderde grootte afhankelijk van of de verkoper een bouwbedrijf of een privéentiteit is.

Fiscale prikkels voor de aankoop van het huis


Hieronder staan ​​de eerste huisbonussen gepland voor 2017:
BTW-verlaging van 21% naar 4% geldig voor belastingbetalers die een huis rechtstreeks bij de bouwonderneming kopen en een vast bedrag van € 200 betalen voor een hypotheek- en kadastertaks;
aankopen door erfopvolging of donaties: er is een vaste hypotheek en kadastrale belasting van 200 euro;
2% registratierechten als u bij een particulier koopt, moet u de registratiebelasting verlagen die wordt berekend op de kadastrale waarde van het onroerend goed, op basis van het principe prijs / kwaliteit. Kadastrale en hypotheekbelasting bedragen in dit geval 50 euro;
IRPEF-aftrek 19% voor aankopen bij makelaars is de IRPEF-aftrek bedoeld voor het bedrag dat door het agentschap wordt betaald, tot maximaal 1.000 euro;
belastingkrediet voor degenen die binnen 12 maanden verkopen en terug kopen. Door gebruik te maken van de faciliteiten kunt u de verschuldigde belasting aftrekken van de belasting die al is betaald voor de aankoop van het vorige huis.

Welke eisen zijn vereist?


Kadastercategorie

Eerste eis met betrekking tot het te kopen eigendom is dat het niet tot het eigendom behoort kadastrale categorie gedefinieerd als waardevol of luxe, dat wil zeggen:
• A1 statige huizen;
• A8 woning in villa's;
• A9 paleizen met uitstekende artistieke en historische verdiensten en kastelen.
De categorieën van eigenschappen waarvoor je kunt het gebruiken van de eerste huisfacilitatie zijn:
- A2 woongebouwen;
- A3-woningen van economische aard;
- A4-behuizing van populair type;
- A5 ultra populaire behuizing;
- A6 landelijke huisvesting;
- A7-huizen in huisjes;
- A11 huizen en accommodaties die typerend zijn voor de plaatsen.

Populaire huizen


Het is belangrijk om te onthouden dat de eerste thuisfaciliteit ook geldig is voor de aankoop van de aanhorigheden van de woning, als ze in dienst zijn en ornament op een duurzame manier van het eerste huis waarvoor de aankoop al heeft geprofiteerd van de korting:
• C2 kelder;
• C6 auto garage;
• C7-luifel.

Locatie van het gebouw

Een andere vereiste waaraan moet worden voldaan om van de faciliteit te kunnen genieten, is de locatie van het pand. De koper moet inderdaad wonenof, bij aankoop, zijn wens kenbaar te maken zijn verblijf binnen 18 maanden over te dragen, in grondgebied van de gemeente waar het onroerend goed zich bevindt.
Als de betreffende woning zich bevindt in een andere gemeente dan die waar de koper woonachtig is of zijn woonplaats heeft, moet hij bewijzen dat hij werken of studeren in de bovengenoemde gemeente.

Vereisten van de koper

Noodzakelijke voorwaarde om van de eerste woningvoordeel te genieten is dat de koper niet al eigenaar, exclusief of in gemeenschap met de echtgenoot is, van eigendomsrechten, vruchtgebruik, gebruik en verblijf op een ander huis op het grondgebied van de gemeente waar de 'landgoed.
Verder moet de koper op het moment van aankoop verklaren geen eigendomsrechten te bezitten, gebruik, vruchtgebruik of blote eigendom op een ander onroerend goed dat is gekocht door gebruik te maken van de eerste huisfacilitering, zelfs als het gaat om een ​​wettelijk partnerschap.
Om het voordeel van het eerste huis te behouden, is het ook noodzakelijk dat de goederen die met de faciliteiten worden gekocht, in de komende vijf jaar niet worden verkocht, geschonken of geruild.
Het verbeuren van de eerste huisvoordelen kan echter worden vermeden als u binnen één jaar na de verkoop van het gekochte gebouw met de eerste woonuitkeringen een ander onroerend goed koopt om te gebruiken als uw hoofdverblijf, u kunt ook genieten van, in dit geval, een tegoed belasting.
Het is mogelijk om de verbeurdverklaring te voorkomen, zelfs wanneer, binnen 1 jaar na de verkoop of van de schenking, de belastingbetaler een woning koopt die zich in een ander land bevindt of een terrein waarop hij een niet-luxe gebouw realiseert om als hoofdverblijf te gebruiken. In dit geval zal het niet nodig zijn om het gebouw te voltooien, maar het zal voldoende zijn om een ​​boerderij te bouwen inclusief perimeterwanden en het dak, dat een stedelijke relevantie heeft gekregen.

Woningterugkoop: het belastingkrediet

De Fisco verleent een verder belastingvoordeel zeggen belastingkrediet, aan de persoon die de gekochte woning verkoopt met gebruikmaking van de eerste belastingaftrek en binnen 1 jaar koopt hij een andere, zelfs indien niet voltooid, die de vereiste eerste woning heeft.
De Inland Revenue specificeerde ook, met de ronde n. 12 / E van 8 april 2016, dat het belastingkrediet verschuldigd is, zelfs wanneer de belastingbetaler de nieuwe woning koopt vóór de verkoop van het gebouw dat al in bezit was.
Het tegoed komt overeen naar de registratiebelasting of BTW die zijn betaald voor de aankoop van het eerste huis dat nu wordt verkocht.
Het belastingkrediet kan niet hoger zijn dan de belasting die verschuldigd is bij de tweede aankoop en kan, naar keuze van de belastingbetaler, worden gebruikt:
• een verlaging van de registratiebelasting verschuldigd op de nieuwe aankoop;
• voor het volledige bedrag, naar beneden van de registratie, hypotheek, kadastrale belastingen, die over de erfopvolgingen en schenkingen verschuldigd op de akten en klachten ingediend na de datum van verwerving van het krediet;
• een afname van IRPEF op basis van de eerste belastingaangifte na de nieuwe aankoop;
• in compensatie met andere belastingen en bijdragen verschuldigd op het moment van eenheidsbetalingen met het F24-model.

Eerste aankoopkoopakte


Als de belastingplichtige het belastingkrediet slechts ten dele gebruikt om de verschuldigde belasting voor de akte te betalen, kan hij de belasting gebruikenresterende hoeveelheid alleen in afname van de inkomstenbelasting of in compensatie, maar niet in afname van het register, hypotheek, kadastrale belastingen, die op de erfopvolging en giften voor de akten gepresenteerd na de datum van verwerving van het krediet.
Om het belastingvoordeel te gebruiken, is het noodzakelijk dat de belastingbetaler manifesteert deze wil in de akte van aankoop van het nieuwe gebouw, met vermelding of het zal worden gebruikt in aftrek van de registratiebelasting die verschuldigd is voor dezelfde akte.
In het bijzonder, in de akte van aankoop, in aanvulling op de gewone verklaringen van het bezit van de vereisten voor eerste thuisfacilitering, de specifieke aanvraag voor het voordeel en de elementen die nodig zijn om het krediet te bepalen:
• de details van de akte van aankoop van het gebouw waarop de registratiebelasting of btw is betaald, evenals het bedrag daarvan;
• het bestaan ​​van de vereisten die recht geven op een uitkering op de datum van aankoop;
• de relevante facturen, als de btw is betaald over de verkochte woning;
• de details van de verkoop van het onroerend goed.

Wanneer is het belastingkrediet niet?

Er zijn echter enkele gevallen waarin de belastingvermindering het is niet aan hem:
• als ze betrekking hadden op de vorige aankoop ik ben verloren voordelen eerste thuis;
• als de belastingbetaler het vorige eigendom heeft gekocht met gewoon tarief, dat wil zeggen zonder gebruik te maken van de eerste thuisvoordeel;
• als de nieuwe eigenschap voldoet niet aan de eerste vereisten thuis;
• als de verkochte woning was geweest gekocht met de eerste thuisvoordelen en een ander gebouw wordt terug gekocht, niet voor overweging, met de vereisten voor het profiteren van de uitkering.

Wanneer is het belastingvoordeel verloren gegaan?

De facilitering vervalt in de volgende gevallen:
- valse verklaringen bij de aankoop van het huis;
- verkoop of schenking van het onroerend goed vóór 5 jaar zijn verstreken vanaf de datum van aankoop, tenzij binnen een jaar na de schenking of verkoop van de woning een andere eigenschap wordt teruggekocht, zelfs gratis, die wordt gebruikt als hoofdverblijfplaats;
- niet-overdracht van verblijf binnen 18 maanden na aankoop, in de gemeente waar het onroerend goed zich bevindt.
Na het verlies van de eerste thuissubsidie ​​is verplicht betaal alle belastingen tegen een verlaagd tarief betaald, samen met intresten en één boete van 30% van de belasting zelf.

Aankoop van huizen van energieklasse A en B

Een bijkomend voordeel verlengd tot 31.12.2017 heeft betrekking op de aankoop van residentiële vastgoedeenheden, energieklasse A of B.
Het doel van de faciliteit is om de verkoop van onroerend goed te stimuleren door de btw-last voor de koper te verminderen.
De facilitatie bestaat uit één IRPEF-aftrek gelijk aan 50% van de btw betaald op het moment van aankoop van de gebouwunit, moet deze worden verdeeld in 10 jaarlijkse termijnen en kan worden geëxploiteerd tot het bruto belastingtarief.

Energiehuizen van klasse A en B


Voor de aftrek is het essentieel dat de overdracht plaatsvindt door een bouw- of herstructureringsbedrijf.
Ze kunnen profiteren van de facilitatie i particulieren, belastingbetalers IRPEF.
de noodzakelijke vereisten om van de facilitatie te genieten:
• het eigendom moet worden gekocht binnen de 31.12.2017.
Het Revenue Agency heeft in circulaire 20 / E van 18.05.2016 duidelijk gemaakt dat om de verdisconteerde uitgaven te identificeren, moet worden verwezen naar de contant principedaarom is het van belang dat de btw-betaling plaatsvindt in 2016/2017.
De in 2015 betaalde voorschotten kunnen daarom niet worden gefaciliteerd, ook niet als de akte toen in 2016 was vastgelegd.
U kunt gebruikmaken van de aftrek voor betaalde btw voorschotten in 2016, op voorwaarde dat de voorlopige aankoop is geregistreerd en de akte is ondertekend tegen 2017, aangezien de subsidie ​​in 2016 van kracht was;
• het eigendom moet hebben woonbestemming.
Bij gebrek aan meer specifieke kan worden beschouwd dat niet alleen de aankopen van eerste huizen, maar ook aankopen die zijn bedoeld voor tweede huis of gehuurd.
De facilitatie strekt zich ook uit tot de relevantie van de vastgoedeenheid, op voorwaarde dat deze tegelijkertijd met de wooneenheid wordt gekocht en de koopakte de relevante band weergeeft;
• het eigendom moet zijn van energieklasse A of B;
• het onroerend goed moet worden verkocht door een bouwbedrijf of een restauratie- / herstructureringsbedrijf om het BTW kopen en verkopen.
Het gebouw moet worden verkocht door het bouwbedrijf zonder die heeft geïntervenieerd tussentijdse aankoop.
De aftrek is ook te wijten aan de aankoop van een appartement dat eerder door het bouwbedrijf werd gehuurd.
In het geval dat het onroerend goed wordt gekocht als gevolg van een contract van bouwcontract en niet door een verkoopakte is de aftrek niet verschuldigd.Video: Dividendbelasting - Zondag met Lubach (S07)