Voorzieningen voor het wegnemen van architecturale barrières

Verlaging van het btw-percentage van 4%, bijdragen en aftrekken van IRPEF (50% en 19%) ter ondersteuning van mensen met een handicap of hun gezinsleden die bij hen thuis werken.

Voorzieningen voor het wegnemen van architecturale barrières

Werk thuis voor het gehandicapten- en uitkeringskader

barriere architettoniche

Hoe de wetgeving voldoet aan de gehandicapten die gedwongen worden thuis te werken voor de eliminatie van architecturale barrières?
Gebouwinterventies, zoals de restauratie van de badkamer, de vergroting van de deuren om de rolstoel te laten passeren, de installatie van trapliften en vele andere kunnen voordelen genieten.
Er zijn verschillende soorten voordelen: de verlaging van het btw-tarief, de verstrekking van bijdragen en de mogelijkheid om IRPEF-aftrekken te doen.

4% BTW voor het elimineren van architecturale barrières

De realisatie van werken die direct gericht zijn op het overwinnen of elimineren van architecturale barrières, voorziet in de toepassing van4% btw-tarief. Het is mogelijk om het toe te passen voor interventies met betrekking tot bestaande gebouwen en ook om middelen aan te schaffen die nodig zijn voor het lopen en opvoeden van mensen met een handicap (bijv. Traplift) en ook voor technische en informatieve hulpmiddelen die bedoeld zijn om zelfvoorziening te vergemakkelijken.
De gesubsidieerde btw van 4% is alleen toegestaan ​​als de koper de persoon met een handicap of ten hoogste één van zijn gezinsleden is. Om dit te verkrijgen, moet het volgende worden voorgelegd aan het bedrijf dat de werken moet factureren papieren:
- certificaat, afgegeven door de bevoegde ASL, waarin wordt verklaard dat er een functionele invaliditeit bestaat tussen de 4 toegelaten vormen (motorisch, visueel, auditief of taaltype);
- in het geval van bouwinterventies, een kopie van de bouwvergunning die is afgegeven door de gemeente, uiteraard alleen als het type interventie de presentatie van een gemeentelijke bouwpraktijk vereist;
- in het geval van technische en computerhulpmiddelen, een specifiek voorschrift verstrekt door de medisch specialist van de ASL van aansluiting, waaruit het functionele verband tussen de bijzondere waardevermindering en de subsidie ​​blijkt.
Als u geen gevoelige informatie aan het bedrijf wilt laten zien, kunt u het bedrijf ook altijd eenSelf-verklaring ondertekend door de gehandicapte of het gezinslid waarin het recht op de gefaciliteerde btw is vastgesteld. Een voorbeeld van een eigen verklaring kan de volgende zijn:
Ondergetekende... geboren in... de.... C.F.... verklaart, onder eigen verantwoordelijkheid, dat de werken die rechtstreeks gericht zijn op het overwinnen of elimineren van architecturale barrières in het gebouw gelegen in... via... uitgevoerd in overeenstemming met de wet van 9 januari 1989, n. 13 en van de d.m. 14 juni 1989, n. 236 presenteren de objectieve kenmerken om te kunnen profiteren van de toepassing van het 4% BTW-tarief op de gefactureerde biedingen (of subcontract), overeenkomstig n. 41-ter van Tabel A, Deel II, gehecht aan de d.P.R. 26 oktober 1972, n. 633. Ondergetekende verzoekt daarom om toepassing van het 4% BTW-tarief binnen de daarin vermelde limieten.
Zelfverklaring is over het algemeen ook bij de zelfverklaring gevoegd kopie van de titel van de bouwvergunning, op voorwaarde dat het type interventie de presentatie van een gemeentelijke bouwpraktijk vereist. Het is echter raadzaam om in het bezit te zijn van alle andere hierboven genoemde documenten, die niet aan het bedrijf worden geleverd, maar die in het geval van controles worden getoond.

Bijdragen voor het wegnemen van architecturale barrières

de Wet 13/1989 introduceerde de mogelijkheid om te vragen bijdragen voor het wegnemen van architecturale barrières in particuliere gebouwen. De bijdrage is een bedrag dat wordt betaald op basis van de gedane uitgaven. De gehandicapten zelf, de familieleden of het condominium waar de gehandicapte persoon verblijft, hebben het recht om een ​​aanvraag in te dienen.

eliminazione barriere architettoniche: servoscala

De aanvraag moet worden gericht aan de burgemeester van de gemeente tegen 1 maart van elk jaar en omvat de beschrijving van de uit te voeren werken, de medische verklaring waaruit het type motorische moeilijkheid blijkt en de zelfcertificering waarin de gehandicapte persoon verklaart dat hij / zij gewoonlijk in het gebouw verblijft waarop de werken zullen worden uitgevoerd. Voor het verkrijgen van een kopie van het formulier dat moet worden ingevuld en enige verduidelijking van de praktijk, is het raadzaam om contact op te nemen met de gemeentelijke kantoren.
Het bedrag van de bijdrage wordt bepaald door uitgavenbereiken. Tot € 2.582,28 zal de bijdrage het volledige bedrag dekken, terwijl voor hogere bedragen slechts een deel van de daadwerkelijk gedane uitgaven zal worden gedekt.

50% IRPEF-aftrek voor het elimineren van architecturale barrières

Voor renovatiewerkzaamheden aan gebouwen in woongebouwen is het mogelijk hiervan te profiteren irpef aftrek van 50% te worden berekend op een maximumbedrag van € 96.000.
De categorie gefaciliteerde interventies omvat de eliminatie van architecturale barrières (bijvoorbeeld de installatie van een lift of zelfs de vervanging van treden met oprijplaten, op voorwaarde dat deze technisch in overeenstemming zijn met de bepalingen inzake het wegnemen van architecturale barrières) en ook die uitgevoerd voor de realisatie van hulpmiddelen die door communicatie, robotica en andere technologische middelen geschikt zijn om de interne en externe mobiliteit van personen met ernstige handicaps te begunstigen, volgens de art.3, paragraaf 3, wet n.104 van 1992.

detrazione 50% per eliminazione barriere architettoniche

Er wordt gespecificeerd dat de aftrek alleen wordt verstrekt om de mobiliteit van de gehandicapte persoon binnen en buiten het gebouw te vergemakkelijken. Het is niet van toepassing op de aanschaf van instrumenten of roerende goederen (zelfs als het de communicatie en mobiliteit van de gehandicapte begunstigt), zoals handsfree telefoons, aanraakschermen, computers of uitgebreide toetsenborden. Voor deze activa is echter de Irpef-aftrek van 19% voorzien, die we in de volgende paragraaf zullen zien.
De begunstigden van de aftrek van 50% zijn alles belastingplichtigen van IRPEF, eigenaren of eigenaren van het gebouw (huurders, leners, enz.) of samenwonende familieleden die de kosten van de interventie ondersteunen. De modaliteiten en kenmerken van de aftrek zijn dezelfde als die toegepast op de aftrek met betrekking tot het herstel van de bestaande gebouwenvoorraad.

IRPEF-aftrek 19% voor het elimineren van architecturale barrières

Er is ook nog een andere vorm van aftrek, waar we eerder al over hebben gesproken, namelijk de IRPEF-aftrek van 19%, wat is toegestaan ​​voor uitgaven die zijn gemaakt voor de aankoop van:
- middelen die nodig zijn voor begeleiding, ambulatie, voortbewegen, heffen (bijv. traplift);
- technische en IT-ondersteuning voor zelfvoorziening en integratie (bijv. handsfree telefoon, touchscreen, uitgebreid toetsenbord).
De IRPEF-aftrek van 19% is ook voorzien voor andere interventies, zoals de constructie van opritten of de aanpassing van de lift om deze geschikt te maken voor rolstoelgebruikers. Deze laatste interventies vallen echter ook binnen de hierboven beschreven aftrek van 50%. In deze gevallen is de aftrek van 19% alleen van toepassing op het eventuele overschot van het deel van de uitgaven waarvoor de aftrek voor de renovatie van het gebouw is aangevraagd. De aftrekkingen van 50% en 19% kunnen dus niet worden gecombineerd voor dezelfde uitgaven.

Bijdragen van de regio's voor het wegnemen van architecturale barrières

Naast de voordelen die op nationaal niveau worden verwacht, is het vermelden waard bijdragen van de regio's. De voorschriften op dit gebied zijn verschillend en kunnen worden gewijzigd. Daarom is het raadzaam om vóór het uitvoeren van de werkzaamheden te informeren naar het laatste nieuws in een belastingcentrum, een vereniging of rechtstreeks in het referentiegebied.

Cumuleerbaarheid van faciliteiten

Zoals we hebben gezien, zijn er verschillende mogelijkheden om faciliteiten te verkrijgen voor interventies gericht op het wegnemen van architecturale barrières. Als onze situatie kan vallen onder de voorwaarden voorzien door meer voordelen, is het altijd goed om te controleren of het is toegestaan verzamelen. Als dit niet wordt toegestaan, moeten we kiezen welke het meest geschikt is voor het specifieke geval.Video: 3000+ Common English Words with Pronunciation