De huurder, het condominium en de schade

De huurder van een flat van een condominium kan worden gecompenseerd door de eigenaar, zelfs als de schade afkomstig is van gemeenschappelijke delen.

De huurder, het condominium en de schade

Inquilino

De dirigent van eenonroerend goed eenheid gelegen in een condominium het lijdt schade veroorzaakt door hetzelfde gedeelte van de vloer. De eigenaar is ze hem verschuldigd schadeloosstellen. De referentienormen zijn de Artikelen. 1575-1576 c.c. ze spelen de regels: Art. 1575 Hoofdverplichtingen van de verhuurder De verhuurder moet: 1) de gehuurde goederen in een goede staat van onderhoud aan de huurder leveren; 2) om het in een staat te houden die voor het overeengekomen gebruik wordt gebruikt; 3) garant voor het rustige genot tijdens de huurovereenkomst. Art. 1576 Onderhoud van het ding in goede staat De verhuurder moet gedurende de lease alle noodzakelijke reparaties uitvoeren, behalve die van klein onderhoud die ten laste van de huurder zijn. In het geval van mobiele goederen zijn de kosten van opslag en gewoon onderhoud, tenzij anders overeengekomen, voor rekening van de huurder. Laten we nu kijken naar de zaak van de schade door gemeenschappelijke delen. Om deze uitspraak gestalte te geven denk aan infiltratieschade of, om op gewone dingen te blijven, om het centrale verwarmingssysteem te verbreken. Beide evenementen kunnen op hun eigen manier ongemak veroorzaken: dit betekent dat in beide gevallen de huurder heeft recht op vergoeding van de schademogelijk onmiddellijk. Van wie? De vraag is legitiem omdat, gemeenschappelijke dingen ze zijn niet in het bezit van de eigenaar van het appartement, rectius: ze zijn niet van zijn exclusieve eigendom. En dan zal de huurder een schadevergoeding moeten vragen alleen voor het team? Het antwoord, zegt dit althans de Hoge Raad, is negatief: de huurder kan ook alleen optreden tegen de eigenaar van het onroerend goed in huur.

Inquilino2

Het leest erin een recente uitspraak dat voor dit doel er moet ook aan worden herinnerd dat de verhuurder de verplichting heeft om de nodige reparaties uit te voeren om het goed in goede huurconditie te houden, zoals beschreven in art. 1576 van het Burgerlijk Wetboek, betreft zowel het deel van het eigendom dat exclusief eigendom is van de verhuurder, als de gemeenschappelijke delen van het gebouw, zijnde een verplichting die nauw verbonden is met dat, op zijn kosten, van reparatie en onderhoud van het gehuurde (zie ook Cass. 28.6.2010 Nr. 15372) (Cassatie 6 maart 2012 Nr. 3454). Om eerlijk te zijn, werd de zin, en de zin die erin wordt vermeld, gemaakt in procedures met betrekking tot een infiltratieschade. Daarom kunnen we legitiem vragen: wat doet het verwarmingssysteem? De verbinding, volgens de schrijver, is alles in de mede-eigendom recht op het goede; aangezien Tizio mede-eigenaar is van een deel van het gebouw, is hij ook medeverantwoordelijk voor de schade die het veroorzaakt. Het condominium kan bovendien altijd voor zichzelf de situaties van abstract of concreet gevaar verhelpen als ze zich voordoen de voorwaarden van urgentie. Het risico van schade veroorzaken of om de gevolgen ervan te verergeren voor een extern onderwerp, kan het dan niet als zodanig worden beschouwd?Video: Brandverzekering: exclusieve formule voor mede-eigenaars