Thermografie, deel 2

In Duitsland, in september 2019 in Hamburg, zal een gespecialiseerde thematische conferentie over thermografie de richtlijnen voor een Europese norm over dit onderwerp bepalen.

Thermografie, deel 2

thermografie

Thermografie (zie ook de vorige artikel erover) kunt u eenniet-destructieve analyse van gebouwen, delen van gebouwen en planten, waardoor de thermografische foto's van het onderzochte object een tweedimensionale weergave mogelijk maken met kleuren en relatieve intensiteiten evenredig aan de oppervlaktetemperaturen van de objecten.

camera

Het gebruik van thermografische camera's door gespecialiseerd personeel maakt een meer accurate evaluatie van de verzamelde resultaten mogelijk, omdat een goede aflezing is gekoppeld aan de juiste instelling van de thermografische cameraparameters en de mogelijkheid om de foto's geassocieerd met valse gegevens en geproduceerd door willekeurige thermische gradiƫnten of van verschijnselen van passieve warmte-reflectie.
De betrouwbaarheid, en daarmee de kosten, van de thermografische camera's is evenredig met de complexiteit van het gebruik ervan, gekoppeld aan de parameters die moeten worden ingesteld voor het uitvoeren van nauwkeurige analyses die mogelijk in staat zijn om onderscheid temperatuurverschillen ook in de orde van een honderdste van een graad Celsius.

Thermografische toepassingen

De vaardigheden op het gebied van het gebruik van thermografische technieken en gerelateerde camera's zijn gecertificeerd door internationale instanties die verschillende niveaus van vaardigheden definiƫren thermografische technici gerelateerd aan het type analyse dat moet worden uitgevoerd.
Bovendien, in feite, om civiele toepassingen van thermografie, die draait om de beheersing van het energieverbruik van gebouwen en dus het minimaliseren van dispersies, is het mogelijk om dezelfde technieken te gebruiken voor de prestaties en efficiƫntie van technologische systemen evaluerenin het algemeen, zowel in de civiele als de industriƫle sector.
Ook voor elektrische installaties is thermografie mogelijk evaluatie van de overmatige opwarming van kabels, componenten en elektrische panelen.

Thermografische installaties

de parameters kenmerkend voor een thermografische camera zijn de resolutie uitgedrukt in pixels (zoals de gewone digitale fotocamera), de thermische gevoeligheid dat is de minimale aanzienlijke temperatuurvariatie, defrequentiebereik waarin hij infraroodfoto's kan maken, de diepte van de afbeeldingen en het temperatuurbereik dat in het algemeen varieert van 0Ā° C tot enkele honderden graden Celsius.
Met de vooruitgang van de technologieƫn en de vermindering van de kosten, zoals het geval was voor andere technische en commerciƫle diensten, wordt ook voor de thermografische analyses gehoopt standaardisatie van technieken in ons land en de verplichting van hetzelfde.
Wat wordt beschreven, is eigenlijk al in veel Europese landen van kracht en in industriƫle sectoren die werken met processen bij hoge temperaturen, of gewoon voor bijzonder grote elektrische systemen met bedieningspanelen die bijna continue bewaking vereisen.

Hamburg

in Europa in termen van thermografie lopen de noordelijke landen de anderen meer dan een stap voor: in feite ad Hamburg in Duitsland naar September 2011 er zal een congres zijn van Europese thermografische technici waarin enkele punten van discussie zullen zijn standaardisatie op Europees niveau van technieken en procedures aangenomen worden.
In Italiƫ is de techniek van thermografie de laatste jaren met de toepassing van steeds strengere criteria voor de beheersing van het energieverbruik van gebouwen gebruikt in verschillende juridische geschillen, met elkaar gemeen dat het nodig is om de juistheid of niet van energiecertificeringen met betrekking tot gebouwen te verifiƫren op wiens commerciƫle waarden dezelfde certificeringen een significant gewicht hebben gehad.Video: PienTV, Thermografie voor borstgezondheid, Afl. 2