Verwijder de kleding

De behoefte om kleding op te hangen is iets dat bekend is. De ergernis en het ongemak dat een dergelijke behoefte kan veroorzaken is even duidelijk. De wettelijke regels voor de bescherming van belanghebbende partijen.

Verwijder de kleding

Volgensart. 908 c.c.

Verwijder de kleding

De eigenaar moet de daken zo bouwen dat het regenwater zijn grond in stroomt en ze niet op de bodem van de buurman kan laten vallen.


Als er openbare kanalen zijn, moet deze ervoor zorgen dat er regenwater wordt geplaatst met goten of kanalen. In elk geval worden de plaatselijke voorschriften en de wetten inzake de hydraulische politie in acht genomen
.

Dit is de regel die regeert het zogenaamde druipenof de val van regenwater van de daken van een gebouw.

De regel wordt toegepast wanneer de eigenaar van een fonds van plan is om met sommigen in te grijpen bouwen werkt op zijn eigendom.

In het geval, in feite, van natuurlijke afvoer, niet vanwege menselijke activiteit, de onderste bodem is onderhevig aan het ontvangen van de wateren die van nature uit de hoogste bodem stromen, zonder dat het werk van de mens ingrijpt (art. 913, eerste alinea, c.).

De gebeurtenis die gewoonlijk, in termen van waterafvoer, meer overlast veroorzaakt, is die van de sciorino van de doeken van de balkons en van de uiteindelijke, bijgevoegde, druipende.

Het gaat over een bijzonder vervelende vorm van druipen dat verstoort vaak het maken van, in feite, dat deel van de vastgoedeenheid onderhevig aan dergelijke druipende niet bruikbaar.

Verwijder de kleding

ƈ wettig een vergelijkbare praktijk?

Zo ja, wat? termen?

Allereerst, voor wat betreft de meer specifiek publicistische profielen is het altijd noodzakelijk om de plaatselijke politiereglement dat kan schema's, manieren en verboden van de sciorizzazione van de doeken regelen vooral in die gevallen waarin dit moet worden gedaan door appartementen die uitsteken in de openbare straat.

Ten tweede is het noodzakelijk om te raadplegen koop akten en of het condominium is met contractuele regeling ook dit laatste document.

In wezen er is geen recht erkend door het Burgerlijk Wetboek om het natte wasgoed van hun balkons te verspreiden integendeel, deze faculteit, in de vorm van dienstbaarheid, kon worden erkend door de particuliere autonomie van de belanghebbende partijen.

de Supreme Court, die precies ingreep op de kwestie van de verslechtering van kleding, was in staat om te zeggen dat het druipen, zowel van regenwater, en, nog meer, van degenen die (vaker) komen uit de uitoefening van menselijke activiteit, zoals die voortkomend uit de oververhitting van kleding door geƫxtrudeerde prothesen op de buitenaardse bodem (praktijken die ook beperkingen van lucht inhouden en licht dat afhankelijk is van het onderliggende eigendom), om rechtmatig te worden uitgeoefend, moet het noodzakelijk specifieke correspondentie vinden in een constitutieve titel van ad hoc dienstbaarheid of, indien verbonden met de realisatie van een balkon dat uitsteekt boven het gebied dat eigendom is van de buur, expliciet worden vermeld onder de faculteiten van de gevormde echte wet (Cass. 28 mei 2007 n. 7576).

Na dit te hebben verduidelijkt, is het nuttig om te vragen: hoe de eigenaar kan handelen van het ingediende appartement dat als irriterend wordt ervaren door het voortdurend leeglopen van kleding.

Verwijder de kleding

Het eerste wat je moet doen is om de aankoopakte en de condominiumverordening te raadplegen om te begrijpen of ze kunnen worden geĆÆdentificeerd door de erkenning van een ad hoc dienstbaarheid.

Zodra is vastgesteld dat dit niet bestaat, zal het in staat zijn om juridisch handelen om beƫindiging van het gedrag te verkrijgen nadelige en mogelijke schadevergoeding.

Een kwestie zijn met betrekking tot eigendomsrecht sinds 2011, alvorens juridische actie te ondernemen, zal het noodzakelijk zijn om de verplichte poging tot bemiddeling.Video: Hoe verwijder je zweetvlekken uit je kleding?