Bouwtolerantie

Tijdens de constructie- en constructiefasen is het niet mogelijk om nauwkeurig te voldoen aan de afmetingen die in het project zijn voorzien.

Bouwtolerantie

Bouwplaatsmeting

in theorie de bouw of uitbreiding van een gebouw moet volledig voldoen aan de indicaties in het project die in het kort betrekking hebben: de algemene afmetingen van het gebouw (overdekte oppervlakte), het volume van het gebouw, de interne afmetingen van woningen, aanhorigheden, enz.
in praktijk, er is een discrepantie (tussen deze waarden en die die detecteerbaar zijn in de uitvoering) die in hoofdzaak is afgeleid van de middelen die op de site worden gebruikt (tracing van partities, dragende structuren, enz.), die niet kunnen worden vergeleken met de precisie van de CAD-computersystemen die voor het ontwerp worden gebruikt.
Om een ā€‹ā€‹voorbeeld te geven, denk aan de verschil tussen een lijn getrokken op het scherm van een pc en een correspondent ter plaatse, uitgevoerd op een onsamenhangend vlak en met een marker met een dikte van twee of drie millimeter.

Bouw site tracking


Het is ook waar dat er momenteel lasersystemen beschikbaar zijn die door middel van topografische instrumentatie preciezere tracering mogelijk maken, evenals voor de ondersteunende structuren (interaxis-pilaren), maar uiteindelijk is alles terug te voeren op de handmatige vaardigheden van de operator.
Bij deze discrepanties zijn dat in feite entiteiten bescheiden, de uiteindelijke associatie is geassocieerd menselijke fout wat kan leiden tot meer of minder ernstige inconsistenties.
Om dit probleem aan te pakken, is het concept van site tolerantie, dat wil zeggen, a bonus Dit bepaalt in procenten het grootste verschil in de afmetingen van het gebouw (hoogte, lengte, breedte) dat tijdens de constructie kan worden gedetecteerd en die de bouwparameters (volume en oppervlak van het gebouw) in het project beĆÆnvloeden.
Deze kleine discrepantie houdt geen enkele presentatie in van architecturale varianten of zelfs verklaringen van de directeur van Works.

Meting door een operator ter plaatse

de waardepapieren uitgedrukt als een percentage dat bepalend is voor de maximale fout, die kan worden bereikt tijdens de constructie van de werken, kan variƫren volgens verschillende gemeentelijke voorschriften of regionale wetten.
Neem als voorbeeld wat is vermeld in het artikel 103 van de R.E. van de gemeente Milaan (paragraaf 1), die verschillende percentages aangeeft, afhankelijk van de omvang van de lineaire maten, en die ook andere parameters bevat die nuttig zijn voor het definiƫren van deze norm.
Onder verwijzing naar een andere zaak, raadpleegt u de bepalingen vanArtikel 7 van LR Siciliƫ nr. 37/85 die een percentage van 3% voorschrijft als de maximale limiet voor het overschrijden van de bouwparameters.
Deze discipline op het gebied van stedenbouw is onlangs, op nationaal niveau, gereguleerd door deArtikel 5, paragraaf 2, letter a, n.5) van de wet 106 van 2011, later geĆÆntroduceerd in de Enkele tekst dell 'constructie (D.P.R. 380/01) in paragraaf 2-ter, artikel 34.

Typisch beeld van de bouwplaatsmeting

In feite bepaalt de wet dat: er is geen gedeeltelijk verschil in de kwalificatie in de aanwezigheid van een overtreding van: hoogte, onthechting, cubage of bedekt gebied, die voor elke bouweenheid niet groter zijn dan 2% van de ontwerpmaatregelende.
Dit wetgevingsinstrument zal in feite een vergelijkingselement worden voor het reorganiseren van de verschillende procedures die zijn gerapporteerd over de verschillende regionale verordeningen en wetten.
Een andere overweging betreft het geval waarin de discrepantie, die altijd binnen de toegestane tolerantie valt, aantasten op de afstanden tussen grenzen, wegen en gebouwen.
Voor deze voorwaarden gaat de vraag over een juridische factor die de rechts van derden en dus onderhevig aan de regulering van het Burgerlijk Wetboek.
Op dezelfde manier wordt de hypothese gesteld waarin tolerantie van invloed is op gebouwinterventies die worden uitgevoerd in gebouwen die onderhevig zijn aan obligatie landscaping.

beursgenoteerde gebouwsectie

In deze context kunnen er indicaties zijn lokaal zoals bijvoorbeeld voor Circulaire nr. 7 van 2007, uitgegeven door de stad Potenza (eenheid voor gebouwbeheer en -gebied), die voorschrijft dat deze procedure niet van toepassing is op gebouwen die gebonden zijn door wet 1089/39.
Onder andere in dit document worden ook andere gevallen genoemd, zoals: minimale afstanden tussen gebouwen, eigendomsbegrenzing, weggrenzen, het uitlijnen van gebouwen, enz.
De verificatie en verantwoordelijkheid van deze verschillen is duidelijk de verantwoordelijkheid van de directeur van Works, evenals het bedrijf dat het werk uitvoert.
Uiteindelijk, als de tolerantie van de bouwplaats een uitstekend hulpmiddel is om deze lichte bouwafwijkingen te verhelpen, dan is dit procedure het moet niet worden bestudeerd aan een tafel, voordat het werk begint, en om vooraf de toename in volume en grootte van het gebouw te bepalen.Video: BUVA Atlas Control - het nastelbare scharnier