UNI 11137/12 Standaard

De nieuwe versie van de UNI 11137 van 2019 trad in werking op 25 juli 2019 en vervangt de vorige versie die teruggaat tot 2019.

UNI 11137/12 Standaard

caldaia a gas

De nieuwe versie van de UNI 11137 van 2012 trad in werking op 25 juli 2012 en vervangt de vorige versie die teruggaat tot het jaar 2004 en de daaropvolgende foutieve corrige dateert uit augustus van het jaar 2005. De UNI 11137 heeft de titel: Gasinstallaties voor huishoudelijk gebruik en dergelijke, richtlijnen voor de verificatie en voor het herstel van de dichtheid van interne systemen, algemene eisen en vereisten voor de gassen van de familie II (methaangas) en III (vloeibaar propaangas).
Het kenmerk van de nieuwe versie van de UNI 11137-standaard van 2012 is de introductie van de druk test voor systemen voor civiel gebruik en vergelijkbaar met LPG (vloeibaar propaangas).
druk vergelijkbaar met die bestaande voor aardgassystemen en beschreven in UNICIG 7129/08, met de relatieve maximaal toelaatbare dispersies voor belastingen met betrekking tot het startpunt van de installatie. LPG (vloeibaar propaangas). in vergelijking met de vorige versie worden ze niet beschreven in referentiedrukwaarden voor de gassen die tot de I-familie behoren, dwz de geproduceerde gassen.

Inhoud van de UNI 11137/12 en normatieve referenties

De nieuwe standaard UNI 11137/12 definieert i vereisten afdichting van de interne systemen van bestaande gebouwen tijdens gedeeltelijke renovaties of buitengewone onderhoudsinterventies. Het definieert de afdichtingsvereisten van de bestaande installaties en de grenzen van de aanvaardbaarheid van eventuele lekkage, de gevallen waarin het nodig is om de dichtheidseisen en de methoden voor het uitvoeren van de lektest te controleren met de relatieve methodologieƫn om de dispersiewaarde van de bestaande installaties.

manometro gas

Bovendien zijn de criteria voor het attest gedefinieerd de geschiktheid o het onvermogen om aan de afdichtingsvereisten voor de indienststelling van nieuwe installaties te voldoen, de criteria voor het aantonen van de geschiktheid of niet-geschiktheid voor de exploitatie van bestaande installaties. De mogelijke methoden voor het herstellen van afdichtingsvereisten worden beschreven in dezelfde norm.
Zoals hierboven beschreven, verwijst de standaard naar alle civiele en soortgelijke voorzieningen die zich mogelijk bevinden drie mogelijke voorwaarden: systemen die moeten worden geactiveerd, systemen in bedrijf en systemen die moeten worden gereactiveerd.
Deze installaties kunnen worden gevoed door zowel aardgas, gewoonlijk geĆÆdentificeerd als methaan en vloeibaar propaangas (LPG) in overeenstemming met wat wordt gedefinieerd door de UNI EN 437. Deze installaties vallen echter binnen het toepassingsgebied van de UNI CIG 7129/08, UNI 7131, UNI 8723 en UNI 10738.
De UNI 11137-norm van 2012 is niet van toepassing op de fabrieken van nieuw realisatie waarnaar wordt verwezen naar de UNI 7129 bijgewerkt tot 2008. De definities beschreven in de nieuwe versie van UNI 11137/2012 zijn dezelfde als die van de UNI 7128. Deze laatste standaard biedt de voorwaarden en de technische definities van referentie voor gasinstallaties voor gebruik civil.

Waarden voor het afdichten van bestaande planten

Voor een bestaande interne fabriek, de dispersies worden uitgedrukt in liters per uur of in kubieke decimeters per uur, voor aardgassystemen mogen deze niet hoger zijn dan 1. Terwijl voor vloeibare propaangasinstallaties niet hoger mogen zijn dan 0,4.
de landgoed van de installatie in verband met de ingebruikname of het onderhoud van de dienst voor aardgasinstallaties, moet tussen 1 en 5 kubieke decimeter per uur zijn en voor installaties met vloeibaar propaangas tussen 0,4 en 2 kubieke decimeter voor nu.
Voor een plant die al in gebruik is operatie de niet-werkende afdichting voor aardgassystemen moet groter zijn dan 5 kubieke meter per uur, terwijl deze voor LPG-systemen groter moet zijn dan 2 kubieke meter per uur. De beschreven dichtheidstests kunnen worden uitgevoerd met twee gas of lucht.Video: PROVA DI TENUTA IMPIANTO GAS ESISTENTE ( UNI 11137/12 )