Energieherkwalificatie van een gebouw, kosten en opbrengsten

Informatie over werkelijke kosten voor een interventie voor herontwikkeling van energie en de bijbehorende besparingen voor een verbetering van de energieklasse.

Energieherkwalificatie van een gebouw, kosten en opbrengsten

Energieverbruik van gebouwen

Riqualificazione energetica di un edificio, costi e ricavi: classi energetiche di un edificio/appartamento

De urgentie om het verbruik van gebouwen in ons land te verminderen en om ons aan te passen aan de Europese normen, heeft het niveau van onze constructie ertoe geleid dat de eigenaars verplicht zijn om een ​​technicus een energieprestatiecertificaat dat alle transacties vergezelt dat zal op het gebouw worden uitgevoerd.
Van dit certificaat kunnen we de energieklasse van het behoren tot een gebouw, dat is hoeveel het verbruikt in een jaar. De catalogusklassen variëren van A, dat zorgt voor een lager verbruik, tot de klasse G, volgens de bovenstaande tabel.
Er zijn talloze bronnen die informeren over het type interventie dat moet worden uitgevoerd om het verbruik van een gebouw te verminderen en de energieklasse te verbeteren waartoe het behoort.
Wat in plaats daarvan vaak onduidelijk is, is te begrijpen wat de werkelijke kosten zijn om een ​​interventie voor herontwikkeling van energie te doen en vooral wat in valuta overeenkomt met de effectieve besparingen voor een sprong in de klas.

Bespaar door energiereductie

De portal biedt een interessant startpunt voor het vinden van een antwoord op de vraag Eurima, die in mei 2012 een interessant onderzoek publiceerde over de vervuiling geproduceerd door Italiaanse gebouwen op basis van CO2-emissies die te wijten zijn aan energieverbruik van gebouwen.
Op basis van deze gegevens de Mip, Polytechnic of Milan, schat dat de gemiddelde vraag naar een wooneenheid in Italië rond de 180 kWh / m² primaire energie ligt, de hoogste waarde in de EU.
Uit het onderzoek van de gegevens die uit deze studies naar voren komen, is het duidelijk dat het absoluut dringend is om tussenbeide te komen om de Italiaanse normen op één lijn te brengen met die van Europa, maar het wordt ook begrepen als een energie herkwalificatie interventie van het bestaande erfgoed zou ook leiden tot economische besparingen voor de eigenaars, zoals blijkt uit de Europese voorbeelden.
Het is inderdaad berekend dat een vermindering van het verbruik dat de sprong in energieklasse mogelijk maakt, bijvoorbeeld van een F naar een E, het kan de kosten met 25 procent verlagen.Als we het hebben over kosten, verwijzen we natuurlijk naar die met betrekking tot het brandstofverbruik die nuttig zijn om het comfort van de binnenruimtes te bereiken.
Om voorbeelden te maken om de gegevens te bevestigen, kunnen we dus uitgaan van de gemiddelde kosten van een traditionele thermische kWh voor airconditioning in de winter en de productie van warm water voor huishoudelijk gebruik, gelijk aan 0,98 euro per vierkante meter.
voorbeeld: Voor een appartement in klasse F van 100 vierkante meter met een jaarlijkse primaire energiebehoefte van 130 kWh / m² (oftewel 12,74 euro om een ​​vierkante meter te verwarmen), gebouwd met geperforeerde bakstenen muren, zonder dubbele beglazing en zonder isolatie, u uitgeeft 1274 euro per jaar.
In dit geval kunt u de woning in klasse E certificeren, waarbij wordt aangenomen dat deze 95 kWh / m² per jaar bereikt, dat wil zeggen € 9,31 per vierkante meter. Na de herinrichtingsinterventie zou € 931 per jaar worden uitgegeven, met een besparing van € 343 per jaar, gelijk aan 26,9% op verbruik (ter vervanging van bijvoorbeeld de oude momentane ketel met een nieuwe condensatie en het isoleren van de oppervlakken). duidelijk van dergelijke aanwijzingen als de energie herontwikkeling van een gebouw, hetzij een gebouw of een enkel appartement, al is het maar door de schaal van de energieklassen van een positie te verhogen, het is nog steeds goedkoper dan helemaal niet te interveniëren.
Een verdere indicatie om dit proefschrift te ondersteunen zijn de besparingspercentages van deAeneas en betreffende de meest gebruikelijke en eenvoudige interventies ten behoeve van de herontwikkeling zelf: De vervanging van de armaturen kan het verbruik met 10% verminderen, waaraan u een besparing van 24% kunt toevoegen door een systeem toe te passen om de gevel te bekleden, of 12% isoleert de dekking: de interventie herwint de woning meer dan de gemaakte kosten. En de besparingen kunnen zelfs hoger zijn dan 50% als de wereldwijde interventie (behuizing en systemen) ook de zomerklimatisering kan beïnvloeden.

Kosten van energiereductie

De kosten voor energieredevelopment van uw woning zijn hoger dan de 3% - 20% vergeleken met de kosten van werk dat op de traditionele manier wordt uitgevoerd. Uiteraard hangt het percentage af van de grootte van het werk, het type gebouw of gebouw waarop het werkt, de energieklasse van vertrek en degene die u wilt bereiken.
Voor het soort interventies kunnen we variëren van vervanging van installaties, efficiënter en minder energie verbruiken, ai verbeteringen o technologische integraties van de enveloppe, van de introductie van de juiste thermische isolatoren tot de vervanging van de glazen oppervlakken en armaturen in het algemeen, tot de installatie van installaties van alternatieve energiebronnen zoals fotovoltaïsche zonnepanelen of windmolens.
We kunnen binnen een paar jaar, op zijn minst 5 tot 10 jaar, een teruggave van uitgaven voorspellen om de interventiekosten te overwegen (schatting gemaakt in vergelijking met besparingen op de rekening tijdens het beheer van het onroerend goed), dit omdat het bedrag van de rekeningen van gas en elektriciteit zal afnemen aanzienlijk.
Een gezin dat in een huis van 100 vierkante meter woont, kan bijvoorbeeld tot 2000 euro per jaar besparen voor verwarming en tot 1000 euro voor zomerconditioning door de juiste thermische isolatie te realiseren en de thermische bruggen naar huis te verminderen.
Bovendien zullen de economische voordelen groter zijn als we profiteren van de Irpef-aftrek 65% voor de implementatie van interventies en de inkoop van materialen en technologische componenten die een energieverbetering opleveren.
De behaalde verbetering kan worden geschat op de schaal van de energiebehoefte: hoe lager het energieverbruik, hoe hoger de efficiëntie-eisen zullen zijn en daarom zal de klasse waartoe het huis behoort, naar de top van de schaal stijgen met als gevolg verhoging van de handelswaarde van het onroerend goed.Volgens Enea zijn eigenaren, huurders en flatgebouwen allemaal geïnteresseerd in ingrijpen.
Gebouw gebouwd vóór 1991
Vóór deze datum was er in Italië geen specifieke wetgeving om het energieverbruik te beperken. Daarom is het juist in deze gevallen belangrijk om in te grijpen, misschien door gebruik te maken van de geldende belastingvoordelen.
Gebouw gebouwd na 1991 en vóór 2006
In dit geval werd het gebouw gebouwd met inachtneming van de criteria van de Wet n.10 / 91, de wet betreffende de beheersing van het energieverbruik die toen van kracht was.
Maar zelfs voor deze gebouwen is het raadzaam om in te grijpen.
Gebouw gebouwd na 8 oktober 2005
Het gebouw moet voldoen aan zowel wet 10/91 als de nieuwe verordening betreffende de beheersing van het energieverbruik, de Wetsdecreet 19 augustus 2005 n. 192.
Deze wetten leggen grenzen aan warmteverlies in de winter en warmte in de zomer, limieten op het energieverbruik van de systemen, thermische traagheidsvereisten van de wanden en dakplaten om oververhitting van de kamers te voorkomen, en stimuleren het gebruik van tot hernieuwbare bronnen.
Dit zijn gebouwen die goed geïsoleerd moeten zijn, zonne-energie aanmoedigen in de winter en dit in de zomer voorkomen, en verwarmings- en koelsystemen gebruiken die zo efficiënt mogelijk zijn, ontworpen en gebouwd met behulp van de meest energie-efficiënte technologieën..
In geval van twijfel, comunqu

Riqualificazione energetica di un edificio, costi e ricavi: contabilizzazione del calore

en het is mogelijk om een ​​technicus het te laten controleren.
Eigenaars van onroerend goed met onafhankelijk verwarmingssysteem
Het is raadzaam om werkzaamheden uit te voeren die zullen leiden tot besparingen op het energieverbruik voor verwarming, waardoor u minder dure rekeningen kunt betalen en tegelijkertijd het eigendom kunt verbeteren.

Condominium met centrale verwarming

Het gebeurt vaak dat om aan de energiebehoeften van de eerste en laatste verdieping te voldoen, ja ze worden te heet de appartementen op de tussenverdiepingen, met de daaruit voortvloeiende verspilling van brandstof en geld.
Tegenwoordig kan dit worden voorkomen door een energieterugwinning van de installatie uit te voeren door het gebruik van thermostatische kranen geïnstalleerd op individuele radiatoren en een warmteboekhoudsysteem.
Verhuurders van een eigendom
Het is raadzaam om in uw gebouw tussenbeide te komen om de stookkosten te verlagen, zelfs als de huurders hiervan profiteren, omdat het eigendom krijgt meer waardein ieder geval ook rekening houdend met het energieprestatiecertificaat dat alle transacties zal vergezellen die erop zullen worden uitgevoerd.
Het is dus aan ons allen om samen met de andere eigenaren van ons gebouw de beslissing te nemen om energiebesparend werk te verrichten.
We kunnen allemaal voorstellen deze interventies in de condominium vergadering: voor deexecutie zijn geldig beslissingen nam een meerderheid van de millesimale aandelen.Video: