Waarde van het onroerend goed en cheque toegewezen aan de echtgenoot

De economische waarde van het ouderlijk huis wordt gewoonlijk verminderd met het bedrag dat een van de twee echtgenoten (of ex) moet overeenkomen met de andere, als ze daar wonen

Waarde van het onroerend goed en cheque toegewezen aan de echtgenoot

Scheiding, echtscheiding, gezinswoning en cheque

toewijzing van het huis

Zoals bekend, een van de nasleep belangrijker, tijdens de scheiding tussen echtgenoten eerst en dan echtscheiding, dat zijn ertoewijzing van het ouderlijk huis en het verstrekken van de verplichting om een ​​bedrag te betalen, genaamd controleren scheiding of onderhoud (met scheiding) en echtscheidingstoelage (met echtscheiding).
Beide gevolgen zijn alleen elk; de eerste is, volgens de duidelijk heersende jurisprudentie, hoofdzakelijk bepaald door de aanwezigheid van de kinderen, terwijl de tweede door de economische omstandigheden van de meest achtergestelde echtgenoot of voormalige echtgenoot.
De twee instellingen reageren daarom op totaal verschillende behoeften, die echter op het praktische vlak in de war raken.
Het huis heeft eigenlijk nog steeds een economische waarde; dus laten we eens kijken hoe de jurisprudentie wordt geregeld wanneer het beide beslissingen neemt, namelijk de toewijzing van het huisgezin en de bepaling van de vergoeding, dat wil zeggen, we zien hoe het, rekening houdend met de verschillende functies, uiteindelijk een algehele beoordeling maakt met betrekking tot het economische aspect.

Toewijzing van het gezinswoning

Laten we beginnen met de toewijzing van de gezinswoning.
Op het moment van scheiding en na de scheiding, in het geval van de aanwezigheid van kinderen, met name kinderen, wordt het ouderlijk huis toegewezen aan de echtgenoot die bij hen zal blijven.
De meerderheid jurisprudentie erkent, in feite, de toewijzing van de gezinswoning alleen in aanwezigheid van kinderen en sluit uit dat deze opdracht er kan zijn (zie bijv. Cass. n. 15367/2015 bij echtscheiding).
De essentiële functie van de instelling van de toewijzing van het ouderlijk huis is die van besparen zoveel mogelijk de thuisomgeving waar de kinderen zijn opgegroeid.
In werkelijkheid zegt de referentie van de wet niet precies dit, maar zo is het ook.
Eigenlijk stelt de wet dat in de scheiding vast Het genot van de gezinswoning wordt toegeschreven aan het houden prioriteit rekening houdend met het belang van de kinderen (eerste deel, co.1, art. 337-sexies, c.c..) en bij de scheiding dat Het huis in het ouderlijk huis is op bij voorkeur aan de ouder aan wie de kinderen zijn toevertrouwd of met wie de kinderen tot meerderjarig leeftijd samenwonen (co.6, dell 'art.6, van de L. n. 898/1970).
Zoals u kunt zien, sluiten de uitdrukkingen niet a priori de hypothese van de afwezigheid van kinderen uit.
Het is hoe dan ook eenanders de stoel waar de materiële vrijstellingsverplichting doorgaans plaatsvindt en juist die van het bepalen van decontroleren van scheiding en echtscheidingsuitkering (zie b.v. Cass. n. 15367/2015 bij echtscheiding).

Scheidingstoelage en echtscheidingstoelage

Zoals bekend, voorziet de wet in beide momenten van scheiding en echtscheiding ook in de betaling van een cheque door de echtgenoot of voormalig echtgeno (o) t (e) die in een situatie van grotere economische sterkte verkeert jegens de ander (en / of zelfs kinderen).
Zonder de vraag te verdiepen, wordt alleen gesteld dat de vergoeding niet kan worden uitgekeerd aan de echtgenoot aan wie de scheiding verschuldigd is

Waarde van het ouderlijk huis en bepaling van de uitkering

scheiding en echtscheiding

Bij het bepalen van de uitkering moet u echter rekening houden met de economische waarde van het toegewezen huis.
In die zin is de meerderheidsrechtspraak georiënteerd en biedt deze in ieder geval op vrij duidelijke wijze de wet aan.
Wat betreft de scheidingstoelage, de wet, het eerste deel van de eerste alinea vanart. 337-sexies c.c., in feite bepaalt dat Het genieten van het ouderlijk huis krijgt prioriteit, rekening houdend met de belangen van de kinderen.
Van de opdracht houdt de rechter rekening met de regulering van de economische betrekkingen tussen de ouders, rekening houdend met de mogelijke eigendomstitel
.
Wat betreft de echtscheidingsuitkering, de co.6, van deart.6, van de L. n. 898/1970 bij echtscheiding vestigt dat Het huis in het ouderlijk huis heeft de voorkeur boven de ouder aan wie de kinderen zijn toevertrouwd of bij wie de kinderen ouder dan meerderjarig zijn.
In elk geval zal de rechter met het oog op de toewijzing de economische omstandigheden van de echtgenoten en de redenen voor de beslissing moeten beoordelen en de zwakkere echtgenoot moeten begunstigen.

Onder de beoordelingen van verdienste, bijvoorbeeld, de n. 525/2011 van Hof van beroep van Perugia, waarin, hoewel bevestigd wordt dat de toewijzing van het huis alleen in het belang van de nakomelingen wordt gegeven, niettemin wordt vastgesteld dat de waarde van het huis moet worden verminderd met het bedrag van de vergoeding.
De economische waarde van het huis kan, volgens sommige beslissingen, worden gekwantificeerd op basis van de huurprijs bepaald door de wet op de billijke vergoeding (zie bijvoorbeeld. Hof van App. van Perugia, n. 525/2011 en Cass. n. 4203/2006).
Zelfs als, volgens sommige beslissingen, in geval van herroeping van de toewijzing van het ouderlijk huis, de verhoging van het bedrag van de cheque niet noodzakelijkerwijs met de vergoeding hoeft te corresponderen, aangezien de echtgenoot of de voormalige echtgenoot een minder dure accommodatie zou kunnen vinden van wat het huis van de familie was, maar even waardig (zie bijv. Cass. n. 15272/2015).

Waarde van een gezinswoning en jurisprudentie

Wat de jurisprudentie betreft, is oriëntatie in die zin het genot van de gezinswoning vormt een economische waarde (overeenkomstig - in de regel - de huur die voortvloeit uit de huur van het onroerend goed) en die van deze waarde moet de rechter in aanmerking nemen voor het bepalen van de vergoeding verschuldigd aan de andere echtgenoot voor hun onderhoud of voor dat van de kinderen (onder velen Cass. n. 4203/2006 en ord. Cass. 25420/2015).
De recente zin is ook gerapporteerd n. 15272/2015, waarmee in geval van verlies van de toewijzing van het ouderlijk huis om zelfvoorziening van het kind te bereiken, de echtgenote, als economisch zwakkere echtgenoot, wordt erkend als een verhoging van de eerder verleende vergoeding.

woning de facto

Door de bijzonderheid wordt opgemerkt dat een recente beslissing met een duidelijk andere inhoud: in een specifiek geval met betrekking tot de woning van de gedefinieerde familie thuis de facto, dat is niet gebaseerd op de wet, maar in feite, de waarde van het huis bij het bepalen van de echtscheidingstoelage werd niet in aanmerking genomen.
Het besluit wijkt expliciet af van het principe dat In echtscheidingsprocedures moet voor het bepalen van de echtscheidingsuitkering het totale eigen vermogen van elke echtgenoot in aanmerking worden genomen en dientengevolge alle hulpprogramma's omvatten die kunnen worden onderworpen aan een economische beoordeling, inclusief het gebruik van een woonhuis, dat kan worden beoordeeld maatregel die gelijk is aan de kostenbesparingen die zouden moeten worden gemaakt om van het onroerend goed gebruik te maken door middel van lease.
Deze beslissing, die het vonnis bevestigt, is gebaseerd op het feit dat in dit geval het onroerend goed bezet is de facto en daarom de waardering van een dergelijk nutsbedrijf komt voort uit de waarderingskring van de waarden die wettelijk in handen zijn van elk van de echtgenoten, en blijft de moeilijkheid om het eigendom van de eigenaar te bevrijden van een feit dat geen deel uitmaakt van de weging van de respectievelijke vermogens- en inkomensposities (V. ord. Cass. n. 223/2016).
In dezelfde volgorde wordt ook gesteld dat de feitelijke bezetting van een gebouw, gezien zijn voorlopig karakter en zijn elimineerbaarheid door middel van de gewone juridische instrumenten gericht op het herstel van bezit of bezit, niet kan worden overwogen om het aantal echtscheidingen te bepalen.Video: The Zeitgeist Movement Orientation Guide