10% BTW voor renovatie van gebouwen

Hoe de BTW-aanvraag werkt wanneer ze van plan zijn om werkzaamheden uit te voeren om de gebouwen te herstellen. Wat zijn de belangrijke troeven en hun regime

10% BTW voor renovatie van gebouwen

Wat is gefaciliteerde btw?

Wanneer u zich voorbereidt op het uitvoeren van renovaties in uw huis, is het goed om te weten wat de hoeveelheid isBTW die moet worden toegepast door het uitvoerende bedrijf. Om geen onaangename verrassingen te krijgen en de verschuldigde besparingen te realiseren, is het noodzakelijk om te weten wat de wet over het onderwerp zegt.
Daarom zullen we in de voortzetting van het artikel de gevallen illustreren waarin de toegepaste BTW gelijk moet zijn 10% en niet gelijk aan 22% zoals in het geval van gewone btw. Verwijzend naar werken van herstel de erfgoed bouwen, het bedrijf dat de werken uitvoert, moet de btw toepassen op het gebruikte materiaal en op de arbeidsprestaties. BTW vergemakkelijkt past beide toe diensten zo verder desinvesteringen van goederen wanneer het werk wordt uitgevoerd onder een contract van aanbestedingen. Bedenk dat de toepassing vanBTW gereduceerd is een maatregel gericht op ondersteuning van de bouwsector.

10% BTW-korting


Voordat we ingaan op de verdienste van het discours over verlaagde btw op gebouwen, doen we een goede premisse, of leggen we in het kort uit wat de interventies zijn die gericht zijn op het herstel van het erfgoed van gebouwen die de fiscale behandeling vergemakkelijken.
We zullen ook proberen te verduidelijken wat we bedoelen belangrijke activa, een kwestie van extreem belang bij het controleren van de factuur uitgegeven door het uitvoerende bedrijf.

Korting btw en belangrijke activa

In welke categorieƫn zijn de renovaties van het gebouw inbegrepen?

 • Interventies door gewoon onderhoud, dat wil zeggen reparatie en vervanging van gebouwafwerkingen en die gericht op het efficiĆ«nt houden van bestaande technologische systemen;
 • interventies van buitengewoon onderhoud, bedoeld als zodanig voor de werken die gericht zijn op het vernieuwen en vervangen van ook structurele delen van gebouwen, of voor het creĆ«ren van sanitaire en technologische sanitaire voorzieningen, op voorwaarde dat deze niet leiden tot een toename van het totale volume van het gebouw of een verandering in het beoogde gebruik;
 • herstelinterventies e conservatieve revalidatieof interventies die bedoeld zijn om de functionaliteit van het gebouw te waarborgen en te behouden, door consolidatie, vernieuwing en herstel van de samenstellende elementen;
 • interventies van renovatie van gebouwen: dit zijn interventies gericht op het ontstaan ā€‹ā€‹van een gebouwstructuur die geheel of gedeeltelijk verschilt van de vorige. Zo wordt bijvoorbeeld de sloop en reconstructie van het gebouw met behoud van hetzelfde volume genomen.

Korting btw en gewoon en buitengewoon onderhoud

Op basis van de bepalingen van artikel 7 c 1 letter b) van Wet 488/1999, houdt het gewone en buitengewone onderhoudswerk in dat een verlaagd tarief van 10%. De noodzakelijke voorwaarde is dat de bovengenoemde werken worden uitgevoerd op overwegend bestemmings-eigenschappen privƩwoningen.
De subsidie ā€‹ā€‹van 10% is alleen van toepassing op de verkoop van goederen als de levering door de uitvoerende onderneming deel uitmaakt van het contract. Voor de zogenaamde activa geldt een aparte regeling significant waarvan we hieronder zullen behandelen.

Aanzienlijke goederen

We hebben gezegd dat in het geval van een contract de btw gelijk aan 10% ook geldt voor verkochte goederen als het het bedrijf is dat ze levert. In het geval dat de aannemer, om aan de aangegane verplichtingen te voldoen, de zogenaamde goederen van aanzienlijke waarde moet leveren, kan de preferentiƫle btw slechts worden toegepast tot de waarde van de prestaties van de aannemer, na aftrek van de waarde van de activa zelf.
Je moet 10% toepassen op de verschil tussen de algemene prestaties overwogen en het bedrag van de belangrijke activa.
Laten we het voorbeeld nemen dat is gerapporteerd door de belastingdienst die het probleem heeft behandeld met de circulaire van 23 november 2018.
We veronderstellen dat de totale kosten van de dienst 10.000 euro zijn en dat de arbeidskosten gelijk zijn aan 4000 euro. Als de waarde van belangrijke goederen die het bedrijf moet leveren gelijk is aan 6000 euro, bijvoorbeeld voor kranen en sanitaire artikelen), moet de BTW tot 20% worden toegepast op 4000 euro, of het verschil tussen 10000 euro (totale kosten) en 6000 euro (belangrijke activa).
Op de restwaarde van belangrijke activa, dat wil zeggen de resterende 2000 euro, moet BTW worden toegepast in de gewone maatregel, namelijk 22%.
Belangrijke goederen zijn goederen die worden geĆÆdentificeerd door de relevante wetgeving. In verwijzing naar hen beschrijft de wet hen als degenen die een zekere hebben relevantie vergeleken met anderen benodigdheden aanbiedingen met andere gefaciliteerde services.
Het Besluit van Financiƫn van 29 12 1999 rapporteert de volgende lijst van activa van significante waarde:

 • liften en takels;
 • externe en interne armaturen;
 • ketels;
 • video-intercoms;
 • airconditioning en recycling apparatuur;
 • sanitair en kranen;
 • beveiligingsinstallaties.

De losse delen van belangrijke activa

De algemene regel is dat de toepassing van btw die wordt gefaciliteerd wanneer er sprake is van aanzienlijke activa alleen betrekking heeft op de activa die in hun eigendom worden beschouwd geheel en niet de afzonderlijke delen of de losse delen waaruit ze bestaan.

Gewoon onderhoud


EĆ©n aspect dat moet worden onderzocht om het tot nu toe verrichte onderzoek te voltooien, is daarom gerelateerd aan losgemaakte delen belangrijke activa, die samen met de laatste worden geleverd door het bedrijf dat de werken uitvoert.
Om het belastingstelsel te begrijpen, moet in dit geval worden nagegaan of ze al dan niet onafhankelijk relevant zijn. Als ze worden overwogen essentiƫle component van het aanzienlijke goed, zal het lot ook vanuit fiscaal oogpunt volgen met effecten op het toepasselijke tarief.
Op dit punt maakt de Revenue Agency duidelijke voorbeelden van de twijfels die kunnen rijzen over de kwestie. Laten we opletten, bijvoorbeeld op de blinds.
Ze worden geloofd functioneel autonoom vergeleken met de armaturen. Anders dan armaturen die de isolatie en afwerking van gebouwen mogelijk maken, hebben de luiken een andere functie en zijn geĆÆnstalleerd om te beschermen tegen weersinvloeden en om de inwendige delen van het huis te beschermen tegen licht en warmte. Gegeven deze functionele autonomie met betrekking tot externe armaturen, moet de waarde van de blinds apart worden beschouwd van de kostprijs van de fixtures (belangrijke activa).
Hieruit volgt dat de luiken zijn inbegrepen in de waarde van de dienstverlening waarvoor de BTW met 10% wordt verlaagd.

Gevallen waarin geen bouwvergunningbelasting verschuldigd is

Er zijn gevallen waarin de gefaciliteerde BTW nooit kan worden toegepast.

In welke gevallen kan 10% btw niet worden toegepast?

 • Ai materialen of ai geleverde goederen van een ander onderwerp dan degene die het werk uitvoert;
 • naar materialen of ai goederen die rechtstreeks door het onderwerp worden gekocht klant;
 • naar professionele diensten, zelfs als dit wordt uitgevoerd als onderdeel van de renovatie van de bouwvoorraad;
 • naar prestatie van diensten geleverd in uitvoering van contracten van onderaanneming.
  In het laatste geval moet de onderaannemer een factuur met een normale btw van 22% aan de aannemer afgeven, die vervolgens de klant 10% BTW factureert, op voorwaarde dat de nodige benodigdheden aanwezig zijn..

De regels om te kunnen profiteren van de belastingvermindering

De laatste vraag die we in dit artikel bespreken, bestaat uit de regels die moeten worden gerespecteerd om te profiteren van het gefaciliteerde belastingstelsel.
Om te kunnen profiteren van de belastingvermindering die voorziet in een BTW-verlaging van 10%, is het noodzakelijk om bepaalde regels te volgen, in fase van compilatie van rekening en ontvangst.
De kredietverstrekker van het werk of de contracterende onderneming zal deze correct moeten invullen om de totale waarde van de dienst (de arbeid) en de waarde van de belangrijke activa te vermelden. Alleen op deze manier is het mogelijk om precies het precieze bedrag te bepalen waarop de btw wordt geheven van 10% en die welke onderworpen is aan het normale tarief.
Met ingang van 1 januari 2018 moet de persoon die het gewone of buitengewone onderhoud uitvoert, in de factuur die aan de klant is verstrekt, het bovengenoemde verschil aangeven, zodat de klant de juistheid van de toegepaste btw kan controleren.Video: