Visueel comfort

De uniformiteit van de verlichting, de relatie tussen de verlichtingswaarden en de factoren van afschrijving en gebruik karakteriseren het visuele comfort.

Visueel comfort

Een van de belangrijkste standaarden van referentie voor de verlichting van allerlei omgevingen is het UNI 10380, dat in principe de gemiddelde verlichtingssterktewaarden beschrijft en aanwijzingen geeft voor de beheersing van verblinding, beide bepalende factoren voor het comfort van een omgeving.

UNI10380

Over het algemeen worden de verlichtingssterktes in overeenstemming met bepaalde waarden beschouwd referentieplannen volgens de beschouwde omgeving, waarbij het referentievlak overeenkomt met de hoogte van een tafel of bureau, doorgaans op ongeveer 90 cm van de vloer of hetzelfde vloerniveau als voor doorvoer- of doorgangsgebieden zoals ingangen, lobby's, gangen en dergelijke.

comfort

Naast de gemiddelde referentiewaarden, voor visueel comfort de verhouding tussen minimale en gemiddelde verlichtingin een omgeving mag niet minder zijn dan 0,8; de gemiddelde waarde in een omgeving mag niet minder zijn dan een derde van de gemiddelde waarde die overeenkomt met de visuele taak in dezelfde omgeving; bovendien mag voor aangrenzende omgevingen de verhouding tussen de gemiddelde waarde van de meest verlichte omgeving en die van de minder verlichte omgeving niet groter zijn dan 5; in plaats daarvan, deuniformiteit verlichting in dezelfde kamer wordt verkregen met een verhouding tussen minimale en maximale belichting niet bijzonder laag, doorgaans hoger dan 0,15. Ze zijn gemakkelijk verkrijgbaar op de markt digitale luxometers, met kosten in de orde van grootte van € 100, waarmee u simpelweg de eerder genoemde parameters bij u thuis kunt controleren.

Verlichtingsproject

een algemeen project voor een verlichtingssysteem kan het worden gerealiseerd met de totale stroommethode die het aantal lampen aangeeft dat nodig is om een ​​bepaalde verlichtingssterkte te verkrijgen, aangegeven door de normen, zoals de relatie tussen verschillende grootheden: aantal lampen = (ExAxD) / (FxU), waarbij E de verlichtingssterkte uitdrukt lux, Naar het gebied in vierkante meter van de kamer, F de lichtstroom van de geselecteerde lampen, D de afschrijving van de lampen en U de onderhoudsfactor van de lampen.
De schatting van de factoren van benutting en van waardevermindering het is niet onmiddellijk en hangt van veel andere factoren af.
de afschrijving factor D houdt rekening met de vermindering van de lichtstroom die de lampen tijdens hun bestaan ​​uitzenden, van de achteruitgang van de optische eigenschappen van de armaturen en van de schadelijke effecten van stof; het houdt ook rekening met de verslechtering van de muurverven, die de reflectiecapaciteit van de wanden van de te verlichten kamers beschadigt.
De afschrijvingsfactor voor verlichting in woonomgevingen neemt over het algemeen een waarde tussen aan 1,25 en 1,70.
de U factor van benutting wordt indirect geleverd door de fabrikant d

U

in de lamp, in het algemeen, door een reeks tabellen die de berekening vereenvoudigen, afhankelijk van de armatuur en de kenmerken van de te verlichten omgeving.
De fabrikanten van verlichtingsarmaturen stellen beschikbaar aan de software vaak eenvoudig te gebruiken, al ingesteld voor het gebruik van de producten van het specifieke huis, die discrete indicaties kunnen geven in termen van ontwerp.
In het algemeen in de eetzalen en / of woonkamers ze zijn genoeg verlichtingssterkte waarden op het referentieniveau van de volgorde van 150 lux, met de mogelijkheid van aanpassing in de buurt van de televisies; voor kantoor- en studiegebieden zijn de aanbevolen waarden op de referentievlakken voor visuele taken van de orde van grootte 300 lux met lagere waarden in de omliggende gebieden; vergelijkbare waarden kunnen worden toegepast in keukens en badkamers, terwijl we in de slaapkamers over het algemeen lagere waarden, de gemiddelde volgorde van 150 lux.
de tinten van lichten het is over het algemeen een parameter waarnaar ook wordt gelinkt gevoeligheid van gebruikers, in het algemeen wordt het in de woning naar schaduw verwezen heet, terwijl voor de gebieden zoals keukens en badkamers, de tinten koude kan bepaalde aspecten van het ontwerp.Video: ZEISS Officelens – Voor maximaal visueel comfort op kantoor