Afvoer van water van de eerste regen

Het belang van het afvoeren van regenwater dat vaak overstromingen veroorzaakt.

Afvoer van water van de eerste regen

Smaltimento acque di prima pioggia

In commerciƫle industriƫle activiteiten, enz., Of in al die productieve activiteiten die ze hebben onbedekte gebieden niet groen behandeld, maar bedoeld voor parkeerterreinen, sorteerruimtes, magazijnen, tentoonstellingen, enz., vereist de Wet (Wetgevingsdecreet nr. 151/99) de scheiding van eerste regenwater (of uitspoelgebieden) van die welke direct in het riool kunnen worden geloosd.

Voor eerste regenwater wordt algemeen aangenomen dat dit overeenkomt met de eerste 2,5 - 5 mm water gelijkmatig verdeeld over het gehele oppervlak in kwestie.
Voor de berekening van de relatieve stroomsnelheden, wordt aangenomen dat deze waarde over een periode van 15 minuten optreedt;
de coƫfficiƫnten van de instroom naar het netwerk worden voor de oppervlakken gelijk aan 1 beschouwd geplaveid of waterdicht en 0,3 voor doorlatende van welke aard dan ook.
De uiteindelijk gegroeide oppervlakken zijn uitgesloten van de bovengenoemde berekening.
Wanneer de meteorologische gebeurtenis is uitgeput, in het kader van de 48-72 uur vervolgens moet de activering van de handelingen voor het legen van het eerste regenwater worden gegarandeerd;
deze wateren moeten normaal worden afgeleverd aan de zwart net.
De wateren waarnaar in het object wordt verwezen, moeten op passende wijze worden ingeperkt verzegelde tanks dat volgens de behandelde oppervlakken ook kan worden gerepresenteerd door geprefabriceerde systemen.

Combinatie van de functie van scheiding van water van de eerste regen, ook die van decanteren en scheiden van niet-geƫmulgeerde oliƫn en koolwaterstoffen.
Bij het ontbreken van verschillende vereisten wordt het eerder beschouwd regen die overeenkomt met een volume gelijk aan 5 mm neerslag gelijkmatig verdeeld op het drainerende oppervlak voor meteorische gebeurtenissen die ten minste 48 uur van elkaar verschillen.
Hierboven is een systeem van de SHUNT voor de behandeling van dergelijke wateren.Video: Hoe ga je om met veel regenwater in je tuin? Hemelwaterafvoer. Alles over tuinieren op Tuinmanieren