Wat wordt bedoeld met een economische woning?

Het nieuwe register voor stedelijke bouwkadasters heeft eigenschappen geselecteerd op basis van categorieƫn en klassen. Onder deze, de A3-klasse betreft economische huizen.

Wat wordt bedoeld met een economische woning?

Het stedelijk kadaster

Vastgoedeenheden van economische aard

de kadasterin het algemeen wordt het gedefinieerd door woordenboeken als een inventaris van goederen eigenschappen.
deze
inventaris, althans volgens een deel van de definities, is gericht op het opleggen ervan fiscale.
Dit is hoe het vandaag in Italiƫ is.
Het kadaster is stedelijk als het gaat om, zoals we geĆÆnteresseerd zijn in, stedelijke gebouwen.

Het nieuwe stedenbouwkundig register

de nieuw stedelijk gebouw kadaster (ook N.C.E.U. genoemd) werd opgericht door het Koninklijk Besluit Wet n. 652 van 1939, omgezet in wet n. 1249-1239. zoals altijd raden we aan om de normatieve teksten en het advies van ervaren professionals voor het oplossen van concrete gevallen volledig te lezen.
Het koninklijk besluit voorziet in het eerste artikel een beoordeling van stedelijke gebouwen gericht op:

1) het vaststellen van de stedelijke onroerende goederen en het bepalen van hun inkomen; 2) vestig een algemeen kadaster van gebouwen en andere stedelijke gebouwen dat nieuw stedelijk bouwkadaster wordt genoemd. (zie artikel 1)

Het stedelijk kadaster is daarom het resultaat van de algemene beoordeling van gebouwen en de evaluatie van het kadastraal inkomen waarnaar ze verwijzen.
Voor stedelijke gebouwen moeten we daarom, volgens de letterlijke bepalingen van hetzelfde koninklijk besluit,

gebouwen en permanente gebouwen van enig samengesteld materiaal, met uitzondering van landelijke gebouwen. (zie artikel 4)

Kadastraal inkomen

Het doel van de belastingaanslag van het kadaster wordt bereikt via de kadastraal inkomen.
Dit wordt in feite bepaald door hetzelfde besluit als

de basis voor het bepalen van... belastbaar inkomen onderworpen aan belastingen en te veel betaalde bedragen. (zie artikel 23)

De huurprijs wordt bepaald op basis van tarieven, die op hun beurt worden gedefinieerd op basis van de onderverdeling van de vastgoedeenheden (van de extrinsieke en intrinsieke voorwaarden van dezelfde eenheden) in categorieƫn en klassen waarin de vastgoedeenheid wordt teruggebracht van de bevoegde kantoren.
De categorieĆ«n en klassen werden daarom door het koninklijk besluit geĆÆntroduceerd als een index voor de evaluatie van het kadastraal inkomen.
De vastgoedeenheid wordt in plaats daarvan gedefinieerd door het koninklijk besluit als

elk deel van een gebouw dat, in de staat waarin het zich bevindt, op zichzelf nuttig en in staat is om een ā€‹ā€‹eigen inkomen te genereren. (zie art.5)

Bij het kadaster moeten wijzigingen worden geregistreerd met betrekking tot de categorie en klasse (evenals die met betrekking tot de eigenaars, eigenaars en houders van koninklijke rechten die op het onroerend goed worden geclaimd, evenals in de staat van activa en consistentie).

Groep A en woningen van economische aard

Bouwen van economische type

Op het gebied van eigenschappen voor gewoon gebruik omvat groep A de volgende klassen:
A / 1 Huizen van een nobel type
A / 2 Civiele huisvesting
A / 3 Huisvesting van economische aard
A / 4 Behuizing van populair type
A / 5 Ultrapopular type behuizing
A / 6 Landelijke huisvesting
A / 7 De huisjes huisvesten
A / 8 Wonen in villa's
A / 9 kastelen, paleizen met eminente artistieke en historische verdiensten
A / 10 Kantoren en privƩkantoren
A / 11 Huisvesting en huisvesting typisch voor plaatsen.
Wat ons interesseert, is de categorie A3, met betrekking tot huizen van economische aard.
Het gaat over onroerend goed eenheden behorende

voor gebouwen met economische kenmerken, zowel voor de gebruikte materialen als voor de afwerking, en met technologische systemen die alleen tot de onmisbare zijn beperkt. (zie toelichtingen bij kadastrale categorieƫn)

Klasse A3: economische huisvesting

In essentie brengt het toebehoren van een vastgoedeenheid aan woningen van economische aard twee soorten gevolgen met zich mee: de eerste meest strikt economische en de tweede met een grotere praktische toepasbaarheid.
De eerste is er een lager inkomen kadaster en bijgevolg lagere kosten in verband met bepaalde belastingen.
Denk bijvoorbeeld aan de berekening van de IMU of zelfs de registratiebelasting in geval van verkoop en aankoop van eigendommen op basis van de kadastrale waarde van het onroerend goed, dus op de huur, in het geval van verkoop van woningen tussen particulieren (het resultaat mag echter niet minder zijn dan 1.000,00 euro).
De tweede is de tweede realisatie kwaliteitsnormen minimum, dat wil zeggen met inachtneming van alle voorschriften met betrekking tot de veiligheid van planten en constructiemethoden, zal het gebruik van materialen en planten alleen worden beperkt tot die welke onmisbaar zijn, met een duidelijk lagere commerciƫle waarde hiervan.

Residentiƫle type en uitgaven

Wat zijn de nasleep meer direct en direct dan een vergelijkbare constructieve aanpak voor kopers?
Naast een onmiddellijk economisch voordeel, want een economisch huis zal er ongetwijfeld een hebben kosten van aankoop en een lager kadastraal inkomen vergeleken met die van het civiele type, moeten de gevolgen van een volgend type niet worden onderschat. cessie het appartement.

Residentiƫle type


Kortom, in vergelijking met een burgerwoning, heeft het economische type minder kosten zowel in de aankoop als in de betaling van belastingen, maar zal het een lagere opbrengst opleveren als gevolg van een lagere herwaardering van het actief.
In werkelijkheid, zoals de ervaring ons leert, kan de keuze voor een lager kwaliteitsniveau, als het in het begin besparingen oplevert, met grote waarschijnlijkheid leiden tot verspilling van middelen bij beheer en onderhoud.

Economische huisvesting


Een keuze voor een hogere kwaliteit kan vaak in de loop van de tijd goedkoper blijken te zijn.
Maar het zij zo. Je kunt het geld dat je hebt uitgeven.
Wanneer wordt verwezen naar het gebruik van uitsluitend materialen (bijv. Houtkwaliteit, enz.) En strikt noodzakelijke installaties, kan het nuttig zijn om de omvang van deze verklaring te raadplegen om de bouwvoorschriften van de gemeente van verblijf te raadplegen.
Een laatste annotatie van een meer strikt juridische aard.

Huisvesting van economische aard en bescherming voor verschillen, ondeugden, gebreken en verderf

Het feit dat de woning economisch van aard is, mag ons niet doen geloven dat de garantie voor de ondeugden, de gebreken en de verschillen op de een of andere manier is verminderd.
In het geval van geschillen, uiteindelijk, de toepassing van de regels van het burgerlijk wetboek over het onderwerp van het contract, in het bijzonder die bedoeld in deart. 1667 c.c. voor verschillen en ondeugden van het werk e 1669 c.c. voor ruĆÆne en defecten van immobiele dingen.
Met name wat betreft de verschillen en ondeugden, de koper verliest het recht als hij het werk aanvaardt en weet of kan ondeugden en tegenstrijdigheden herkennen, tenzij het ding door de aannemer te kwader trouw tot zwijgen is gebracht.
Om de garantie te doen gelden, moet het probleem binnen zestig dagen na ontdekking worden gemeld (de klacht is niet verschuldigd als de aannemer het probleem herkent of heeft verborgen); de juridische actie wordt binnen twee jaar na levering voorgeschreven.
In ieder geval kan de klant, als hij niet betaalt en wordt vervolgd, altijd de garantie doen gelden, op voorwaarde dat hij de klacht binnen zestig dagen na ontdekking en vĆ³Ć³r het verstrijken van twee jaar na levering heeft ingediend.
Terwijl, de juridische actie voor ruĆÆne en defecten is uitoefenbaar als de gebeurtenis (ruĆÆne of gebreken) zich voordoet in de tien jaar na de voltooiing van het werk (de klacht moet binnen een jaar na ontdekking worden ingediend en de actie wordt binnen een jaar door de opzegging voorgeschreven).Video: Kopen of huren, wat is slimmer?