Wat is het enige document van de bijdrageplicht en hoe het wordt uitgegeven

Het enig document van bijdragende regelmatigheid (DURC) certificeert de regelmatigheid van de bijdrage van het bedrijf; vanaf volgende juli 2019 zal de release elektronisch zijn.

Wat is het enige document van de bijdrageplicht en hoe het wordt uitgegeven

Wat is het enige document van bijdragende regelmaat?

durc onderneming

De toewijzing van een baan aan een bouwbedrijf gaat door de controle van een reeks van papieren om ervoor te zorgen dat de regels inzake veiligheid en regelmatigheid inzake socialezekerheidsbijdragen worden nageleefd.
Het is de verantwoordelijkheid van de klant of de persoon die verantwoordelijk is voor het werk dat belast is met het verifi毛ren van deprofessionele technische geschiktheid van het bedrijf, zoals vastgesteld door art. 90 van de Wetsdecreet 81/2008, geconsolideerde veiligheidswet, vereisen:
- registratie bij de Kamer van Koophandel, industrie en vakmanschap
-
een verklaring van het gemiddelde jaarlijkse personeelsbestand
-
de E茅n document met bijdragende regelmaat.
Maar wat is specifiek de laatste?
De DURC is het document dat het certificaat certificeert regelmatigheid bij de betaling van bijdragen, die het bedrijf moet betalen aan de verschillende socialezekerheids-, welzijns- en verzekeringsinstellingen, evenals de naleving van alle verplichtingen voorzien door de wetgeving die van kracht is bij INPS, INAIL en Casse Edili.
Het heeft de geldigheid van 120 dagen en naast het gebruik voor openbare en priv茅-werken, is het noodzakelijk om subsidies en bijdragen, Soa-certificeringen en deelname aan aanbestedingen te verlenen.
Tot 2009 moest de DURC, in het geval van particuliere bouwwerkzaamheden, worden gevoegd bij de documentatie die moest worden ingediend; overeenkomstig de bepalingen van artikel 16 bis vervat in Wet n. 2/2009anderzijds verwerven de aanbestedende diensten, door middel van IT-instrumenten, het enige document van regelmatigheid van de bijdragen, rechtstreeks van de instellingen of instanties van afgifte, in alle gevallen waarin dit wettelijk vereist is.
Helaas, tot op heden, om te voorkomen dat het verzoek wordt doorgestuurd door de tijd te verlengen, veel gemeentelijke kantoren vereisen nog steeds de DURC van de te produceren documenten.
Daarom moet de klant of persoon die verantwoordelijk is voor de werken een kopie van het document aanvragen bij het bedrijf dat, met de hulp van consultants, de kwestie van de regelmatigheid van bijdragen aan een van de drie bovengenoemde entiteiten moet aanvragen. Binnen 30 dagen ontvangt hij een exemplaar.
De huidige is daarom een 鈥嬧媙iet-gestroomlijnd systeem, niet gebaseerd op de broodnodige vereenvoudiging van onze bureaucratie landensysteem.
In het licht van deze overwegingen zal er over een paar maanden iets veranderen: vanaf juli is het mogelijk om in real time de de elektronische publicatie van de DURC.

Vrijgave van de DURC elektronisch

durc online

Het wetsdecreet n. 34 van 20 maart 2014, omgezet in Wet n.78 van 16 mei 2014, Dringende bepalingen om de doorstart van werkgelegenheid te bevorderen en de verplichtingen voor bedrijven te vereenvoudigen, de zogenaamde Jobs handelen, heeft in de kunst. 4 Vereenvoudigingen met betrekking tot het contributory regularity document, de verificatie van de regelmatigheid van bijdragen aan INPS, INAIL en, voor ondernemingen die contracten in de bouwsector moeten toepassen, op de bouwfondsen, met uitsluitend telematische methoden.
Kortom, het bedrijf dat de DURC nodig heeft, kan online verbinding maken en het rechtstreeks vanuit de eigen DURC afdrukken lade sociale zekerheid.
Op deze manier kan het bedrijf zijn fiscale positie constant controleren en dus onaangename verrassingen vermijden.
In deze dagen, v贸贸r de offici毛le lancering van de DURC online, werkt het INPS de belastingposities bij van de bedrijven die zijn geregistreerd in de Kamer van Koophandel en wijst het, afhankelijk van de verschillende posities, groen licht, rood en zwart: groen identificeert een situatie van evenredige regelmatigheid, het rood van onregelmatigheid, zwart identificeert bedrijven met geschorste of be毛indigde toelatingsexamens.
In geval van detectie van onregelmatigheden, a kennisgeving waarmee de bedrijven over hun situatie zullen worden ge茂nformeerd en uitgenodigd om in te grijpen om de onregelmatigheid binnen 15 dagen na de mededeling te verhelpen.
De mededelingen worden in een eerste fase verzonden via PEC aan de gedelegeerde tussenpersoon, aan de werkgever of aan de wettelijke vertegenwoordiger, die aanbevolen A / R, maar voor de volgende maanden worden de bedrijven uitgenodigd om zichzelf een gecertificeerde mailbox te verschaffen, in een poging een eerlijk proces van dematerialisatie en stroomlijning van de bureaucratische procedures te voltooien.

durc ondernemingen

de voordelen van dit proces zijn er veel: de verificatie in realtime van uw positie staat een winst in termen van tijd en geld, zeer nuttig voor de controles van instellingen en bedrijven die, al belast door werk, opfriscursussen en opleiding, op elk moment en op elke plaats, de regelmatigheid van betalingen met betrekking tot betalingen kunnen controleren tot de laatste dag van de tweede maand voorafgaand aan het verzoek; op deze manier zal de toewijzing van de werken sneller plaatsvinden, zonder de noodzaak om te wachten op de positieve feedback van de verschillende instanties.
Als het verzoek in feite eerder naar INPS, INAIL en Cassa Edile was verzonden, is het nu eenvoudigweg mogelijk om de belastingcode in te voeren. enige vraag.Video: (THRIVE Nederlands - Subtitled) GEDIJEN: Wat Ter Wereld Zal Ervoor Nodig Zijn?