Wie is verplicht om de F-Gas 2019-aangifte te doen

F-gas 2019: verplichting om uiterlijk op 31 mei naar ISPRA te verzenden. Laten we eens kijken wie de aangifte moet doen en een minigids voor de samenstelling van het nieuwe model.

Wie is verplicht om de F-Gas 2019-aangifte te doen

F-gas 2017: verplichting om online te verzenden voor 31 mei

de F-gasverklaring het is een communicatie jaar-, met informatie over de hoeveelheid atmosferische emissies van gefluoreerde gassen voor stationaire koeling, airconditioning, warmtepompen en vaste brandbestrijdingssystemen met een koelmiddelvulling van 3 kg of meer.

Airconditioners en koelsystemen


Het is verplicht om het door te sturen tegen 31 mei van elk jaar totISPRA , Hoger Instituut voor Milieubescherming en Onderzoek, via de portal SINAnet, zelfs zonder wijzigingen of ingrepen in de apparatuur.
Het is dus geen update van de vorig jaar toegezonden verklaring, maar een verklaring die elk jaar opnieuw moet worden opgesteld.

Wie moet de F-gasverklaring afleggen?

De verplichting om de F-gasverklaring te verzenden is een operator belasting, geïdentificeerd in de persoon of het bedrijf dat de feitelijke heeft operatiecontrole technicus van de apparatuur of installaties.
De controle op de technische werking van een apparaat of een installatie omvat:
• het gratis toegang tot het systeem om de componenten en werking ervan te bewaken, en de mogelijkheid om toegang te verlenen aan derden;
• controle over de operatie en gewoon management over in- en uitschakelen;
• beslis de behoefte aan technische veranderingen zoals de vervanging van een onderdeel, de installatie van een permanent lekdetectiesysteem, de wijziging van de hoeveelheden gefluoreerde gassen in de apparatuur of in de installatie en de uitvoering van controles op lekken of reparaties.

Onderhoud aan airconditioners


In de meeste gevallen valt de eigenaar van de apparatuur of installatie samen met de exploitant.
de eigenaar daarom kan de apparatuur of het systeem formeel afgevaardigde, schriftelijk, aan een externe persoon of bedrijf effectieve controle van de apparatuur of van het systeem. In dit geval zijn de gegevens in de verklaring die van de gedelegeerde.
Als in plaats daarvan de eigenaar, terwijl Operator blijft delegatie schriftelijk aan een derde persoon of bedrijf het invullen van de verklaring, in het register van de exploitant worden de gegevens van de eigenaar ingevoerd, terwijl de gegevens van de persoon of het bedrijf die de overname van de aangifte heeft gedaan, worden vermeld onder het kopje Referentie persoon.

Vereisten voor de compilatie

Voor de compilatie en daaropvolgende verzending van de F-gasverklaring is de exploitant niet verplicht een persoon of een onderneming te zijn die in het register is geregistreerd overeenkomstig art. 8 van Presidentieel decreet nr. 43/2012 of in bezit van het certificaat volgens art. 9 van Presidentieel decreet nr. 43/2012.
Deze vereisten zijn in plaats daarvan vereist voor het uitvoeren van controles op de apparatuur en installaties krachtens Reglement nr. 517/2014.

Registratie van systeem en apparatuur

Op de site Fgas.it er zijn log-formaten beschikbaar die de exploitanten van zowel vaste brandbeveiligingssystemen als vaste koel-, klimaatregelings- en warmtepompen die 3 kg of meer gefluoreerde broeikasgassen bevatten, moeten gebruiken.

Uitstoot van gassen in de atmosfeer

Instructies voor het invullen van de F-gasverklaring

De gebruiker die een of meer F-gasverklaringen moet invullen, moet zich aanmelden bij de ISPRA-portal SINAnet en zich registreren.
Eén is beschikbaar op de site gids welke het rapporteert instructies handig voor toegang en compilatie.

Eerste toegang tot de portal en registratie

Gebruikersregistratie is verplicht de eerste keer dat u het Platform opent en de verkregen referenties geldig zijn voor de volgende jaren.
De gebruikersnaam kan niet meer worden gewijzigd en het wachtwoord kan worden gewijzigd.
De gebruiker moet klikken op Registreer en vul alle verplichte velden in op het registratieformulier; moet dan de validatiecode, zoals weergegeven, met respect voor hoofdletters en kleine letters.
Tijdens de registratie is het goed om te onthouden dat:
• Als een adres wordt gebruikt gecertificeerde post u moet ook de ontvangst van niet-gecertificeerde e-mailadressen inschakelen, zoals [email protected];
• Controleer na registratie of de kennisgeving e-mail kwam niet in spam terecht;
• Nadat u de e-mail met de inloggegevens hebt ontvangen, klikt u op de onderstaande link voor activeer inloggegevens hetzelfde, anders herkent het systeem de gebruikersnaam en het wachtwoord niet en zal het een fout melden.
In het geval dat je toevallig verliezen of vergeten gebruikersnaam en / of wachtwoord, u kunt ze ophalen door op te klikken wachtwoord vergeten.
Een e-mail wordt verzonden naar het adres dat is opgegeven bij de registratie met het referentiesamenvatting. Zodra u het werkgebied binnengaat, kunt u ook het wachtwoord wijzigen.
aan het eerste toegang er geen resultaat wordt ingevoerd door de gebruiker in het werkgebied.

Samenstelling van de F-gasverklaring

Op drukken toevoegen het systeem zal het mogelijk maken om te beginnen met het invullen van de aangifte, maar ook om de informatie die van tijd tot tijd tijdens de compilatie wordt ingevoerd te memoriseren; dan moet je op Toevoegen klikken nadat je een scherm hebt ingevuld en vervolgens opslaan of doorgaan naar de volgende invoeging.

F-gasverklaring compilatie


De gevraagde informatie is:
• referentiejaar: u moet het jaar selecteren waarnaar de in de aangifte vermelde gegevens verwijzen;
• regelgevende referentie: selectie is gebonden aan de aanduiding van de beschikbare wetgeving;
• referentiecode: in het geval dat de gebruiker meer dan één F-gasverklaring moet invullen, is het in dit veld mogelijk om een ​​ID voor elke verklaring toe te wijzen.
Om het systeem in staat te stellen de ingevoerde informatie te onthouden, drukt u op de knop Toevoegen.
Als de gebruiker heeft nagelaten een verplicht veld in te vullen, geeft het systeem aan welke informatie nog moet worden verstrekt en zal het niet doorgaan totdat het correct is ingevoerd.
De sleutel opties bevat een menu waarmee de gebruiker verschillende acties kan uitvoeren
bevestiging: voert een controle uit op de volledigheid van de ingevulde verklaring, waarbij eventuele compilatieproblemen worden aangegeven
Valideren en verzenden de verklaring: maakt verificatie van de aangifte mogelijk en automatisch, als er geen fouten zijn, om de aangifte te verzenden
uitgeven: laat de gebruiker toe om de ingevoerde informatie te wijzigen
duidelijk: staat de schrapping van de verklaring toe als deze nog niet is gevalideerd en verzonden, anders is het voor de annulering van een verzonden verklaring noodzakelijk om rechtstreeks ondersteuning aan de portal te vragen;
registers: laat toe om het formulier in te vullen met betrekking tot de Operator en de Referent persoon. De waarde tussen haakjes geeft het aantal voltooide persoonlijke gegevens aan, dat maximaal gelijk kan zijn aan twee, wanneer de persoonlijke gegevens met betrekking tot de referentiepersoon ook zijn ingevuld
Installatie site: Hiermee kunt u de identificatiegegevens van de installatielocatie van de apparatuur invoeren. De waarde tussen haakjes geeft met 0 aan als de sectie leeg is en met 1 als deze is voltooid
Apparatuur type: Hiermee kunt u de gegevens invoeren die betrekking hebben op het type en aantal vaste apparatuur op de installatieplaats. Het cijfer tussen haakjes geeft de verschillende typen apparatuur aan die kunnen variëren van 1 tot 4
informatie: Hiermee kunt u gegevens invoeren met betrekking tot de aanwezige stoffen in de apparatuur en bijbehorende hoeveelheden

Register sectie

selecteren registers van het menu opties de Gebruiker opent het formulier voor het samenstellen van identificatiegegevens van de Operator en van de Referentiepersoon
Om het gedeelte Persoonlijke gegevens in te vullen, moet de gebruiker op de knop Toevoegen drukken en alle verplichte velden invullen die zijn gemarkeerd met een sterretje.
Het is mogelijk om de eerder ingevoerde gegevens met de functie terug te roepen Selecteer een bestaand register.
Houd er rekening mee dat het register van de operator VERPLICHT is, terwijl de persoonlijke gegevens met betrekking tot de referentiepersoon kunnen worden weggelaten als deze samenvalt met de operator.
Om de gegevens van de referentiepersoon in te voeren, is het noodzakelijk om toegang te krijgen tot het formulier voor het invoeren van de identificatiegegevens en om aan te geven dat de ingevoerde gegevens relatief zijn ten opzichte van de referentiepersoon.

Installatie Locatie Sectie

Opnieuw drukken op Declaratie en selecteren Installatiebureau vanaf de knop opties, de gebruiker heeft toegang tot de compilatie van identificatiegegevens met betrekking tot de locatie.
De informatie gevraagd in deze sectie zijn allemaal VERPLICHT.
Er wordt gespecificeerd dat, als de installatieplaats geen economische activiteiten organiseert, zoals een privéwoning, de gebruiker het veld moet invoeren ATECO-code de waarde 00.00 is niet elders geclassificeerd.

Apparatuur Type Sectie

Opnieuw drukken op Declaratie en selecteren Apparatuur Type Via de knop Opties opent de gebruiker de compilatie van het type en nummer van de aanwezige apparatuur.
Dit gedeelte is ook VERPLICHT.

Conditioneringsapparatuur

Informatie Sectie

In de sectie informatie de gebruiker voert de gegevens in betreffende de stoffen en hoeveelheden die in de apparatuur circuleren en de wijzigingen die voortvloeien uit de interventies van controle, onderhoud, reparatie of verwijdering.
Apparatuur code: dit veld valt samen met het referentienummer dat is aangegeven in het register van de apparatuur volgens art. 15 van Presidentieel decreet nr. 43/2012.
Als het referentienummer niet beschikbaar is op het moment van compilatie, kan de gebruiker kiezen om de serienummer van de installatie of een door hem aangewezen code die de betreffende apparatuur / installatie op unieke wijze identificeert
stof: de stof die is geladen in de apparatuur die wordt aangegeven, moet worden aangegeven.
Als de apparatuur in kwestie bevat R22, die niet langer valt onder het toepassingsgebied van de kunst. 16 van Presidentieel decreet nr. 43/2012 moet de gebruiker in het veld invoeren Notes dat dit een apparaat is met R22 dat geleidelijk wordt vervangen door een andere substantie.
Opladen van koelmiddel of brandblusmiddel: de capaciteit van de apparatuur moet worden aangegeven, die uiteraard groter dan of gelijk aan 3 kg moet zijn.
Toegevoegde hoeveelheid: de hoeveelheid koelmiddel toegevoegd in het referentiejaar moet worden aangegeven.
Aantal hersteld of verwijderd: de hoeveelheid koelmiddel die in het referentiejaar is teruggewonnen of geëlimineerd, moet worden vermeld. U geeft met 0 aan in welk geval er geen interventies zijn uitgevoerd.
Reden voor toevoeging, herstel, eliminatie: de beschikbare opties zijn onderhoud, reparatie of definitieve verwijdering.
Als er geen toevoegingen of terugwinningen van de stof voor die specifieke apparatuur zijn en daarom zijn alle bovenstaande velden ingevuld met 0, moet de gebruiker conventioneel aangeven onderhoud.
In het geval dat het apparaat of de installatie tijdens het jaar zijn lading heeft verloren omdat het in de lucht wordt uitgestoten, maar er geen herladen heeft plaatsgevonden en het gas ook niet is teruggewonnen of verwijderd, kan de gebruiker de waarde van de kwijtgeraakte lading aangeven onder de stem Hoeveelheid teruggewonnen / geëlimineerd en voeg de invoer als reden in reparatieen legde vervolgens in het veld Notities uit dat het gas eigenlijk niet was teruggewonnen of verwijderd, maar verloren in de lucht.

Validatie en indiening

De verklaring is voltooid en u kunt de lijst met documenten bekijken die voor het lopende jaar zijn ingevoerd.
Aan het einde van het invoegen van alle gevraagde informatie, kan de gebruiker doorgaan met de validatie en verzending van de verklaring door op de knop te klikken opties en selecteren bevestiging of Valideer en verzend declaratie.
Het systeem voert een systeem uit voordat de aangifte wordt verzonden volledigheidscontrole rapporteren van niet-ingevulde verplichte velden en inconsistenties.
Wanneer de aangifte wordt verzonden, kan de gebruiker een gedrukt exemplaar van de aangifte afdrukken, met behulp van de toets Opties, een kopie van de aangifte opslaan in elektronisch pdf-formaat of de gedeclareerde gegevens opnieuw bekijken.
Het systeem verzendt automatisch een e-mailadres naar het e-mailadres dat wordt gebruikt bij de registratie van de gebruiker ontvangstbewijs van de verklaring, waarin de datum van verzending, de nummer van acquisitie, de referentiecode van de verklaring.
Als de gebruiker andere aangiften moet invoeren, moet hij nogmaals op de knop Toevoegen drukken en de procedure opnieuw starten.Video: mDWF: instructievideo spelersopgaaf